Point User Group, PUG
c/o KD-Teknik AB, Box 143, 731 23 Köping

Tel: 0221-25730 Fax: 0221-17942

Point User Group, PUG, är användarföreningen för dig som använder POINT konceptet inom Bygg-, Installations- och Marksektorn. Medlemmarna är också användare av AutoCAD. PUG är öppen för alla intresserade av CAD-frågor och utgör som sådant ett diskussions- och debattforum mellan användare och utvecklare av CAD.

 

PUGs mål och syften är att utgöra referensgrupp i utvecklingen av POINTs applikationer, att sprida CAD-kunnande bland medlemmarna genom information i medlemsblad, i regionala seminarier och som deltagare i IT-Bygg relaterade konferenser.

 

PUG bildades 1990 på initiativ från industrin och kom snabbt att bli den största CAD användarföreningen i Sverige. Idag kan PUG räkna in ca 200 medlemsföretag och antalet har ökat för varje år.

 

PUGs organisation består av en styrelse som väljs vid ordinarie årsmöte i mars. Styrelsen består av ordförande, sekreterare samt 4 representanter för Bygg-industrin. Av verksamhetsskäl är kanslit samlokaliserat med Cadpoint AB, Borås.

 

PUG utger tillsammans med Cadpoint AB ett medlemsblad som distribueras månadsvis till alla medlemmar. Samarbetet med Cadpoint i detta sammanhang gör att vi tillsammans kan delge senaste nytt avseende utveckling, tips & trix, utbildning, nya rön, inlägg i form av artiklar mm.

 

PUG är en viktig part i utvecklingen av marknadsanpassade CAD applikationer för Bygg-sektorn. Det är vi som har den professionella kunskapen om:

 

PUG-informationen skrivs för att passa alla - dvs vissa delar är inriktade på projektet, och hur du som projektansvarig på bästa sätt administrerar ditt projekt, andra delar redovisar hur vissa typer av vanliga fel eller brister avhjälps, hur du effektivast utför vissa kommandon eller utför vissa uppgifter. Informationen är självklart också inriktad på att förbereda dig som användare på kommande produkter eller hur du utnyttjar olika produkter som byggteknikern vanligen har till sitt förfogande.

 

PUG vet att du som projektör ofta är ensam om att få lösa CAD-tekniska uppgifter på egen hand. Bygg-marknaden är inte varit rosad vilket också speglats i utbildningen av dig inom CAD-teknik. PUG utgör som användareförening ett vattenhål där du kan förkovra dig genom debatter, inlägg och på anordnade seminarier.

 

PUG-medlem blir du genom att sätta in 1400:- på PUGs postgironummer 4337621-9 och ange företag, namn, ort och bransch.

 

Tillbaka till början av sidan


[Startsida] [POINT koncernen] [Våra produkter] [Marknad] [Återförsäljare] [Support] [Platsannonser] [Kurser och utbildningar] [FoU projekt] [Användarföreningar] [Senaste nytt] [Indexsida] [Sök] [Kontakta oss]

Info: info@cadpoint.se
Katrinebergsgatan 21, Box 20020, S-504 20 Borås, Sverige
Tel: +46 (0)33 413300, Fax: +46 (0)33 414910 Orderfax +46 (0)33 12 33 32.

Webmaster: webmaster@cadpoint.se
Senast uppdaterad: tisdag, 22 april 1997 08:53 - Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.