Forskning och Utveckling


 

 

Cadpoint är ständigt engagerade i FoU projekt på olika nivåer. Vår primära verksamhet är utveckling av IT lösningar för byggsektorn. Vår verksamhet inom detta område speglas således av arbete med referensgrupper, användareföreningar och branschorganisationer för att ta fram kravspecifikationer. Det interna arbetet omfattar systematisering, funktionsbeskrivningar, programmering med tillhörande alfa- och beta tester. Externa FoU-projekt är också del av vår dagliga verksamhet genom vår medverkan i olika projekt, t ex utvecklingen av en internationell standard för informationsutväxling, IAI / IFC. Vi medverkar också på olika sätt i industriella nätverk.

 

 

 

 

 

 

IAI / IFC

Byggtjänst

 

   


 

 
 

Info: info@cadpoint.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS
BOX 331, S-503 11 BORÅS, Sverige
Tel: +46 (0)33 47 44 00, Fax: +46 (0)33 47 44 01 Orderfax +46 (0)33 47 44 41.
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 1999-11-01 11:28

CADPOINT AS, NO   |   CADPOINT AS, DK   |   AioGroup OY, SF    |   GB Software, NL   |   Vianova AS, NO
Copyright © 1996-1999 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.