Releasdatum för POINT 5
Den 12:e december förra året skedde de första leveranserna av POINT 5 ut till kund. Den slutliga tidpunkten hade föregåtts av ett antal planerade leveransdatum som vi ej kunde hålla. Vi beklagar det och det har givetvis varit till stor frustration för oss på Cadpoint men kanske ännu större för Er som kund till vårt företag. Vilken version av POINT ska vi använda för det här projektet? När ska vi konvertera vår egna datamiljön till Windows? Många viktiga frågeställningar som ofta utgår från när vi kan leverera våra applikationer.


Med detta som bakgrund kommer vi därför under detta år att ändra på sättet att kommunicera leveransdatum till Er som Cadpoint kunder. Principen bygger på att vi beslutar i förväg om ett antal CD som under året ges ut vid fasta datum. I samband med produktion av en CD kommer vi att bekräfta vad som kommer att finnas på nästa CD som produceras. I praktiken betyder det ca: 2 till 3 månaders framförhållning, vad gäller leveransdatum, vilket kanske kan tyckas lite kort men det ger oss möjlighet att ge Er ett exakt leveransdatum som vi med säkerhet kan hålla. Internt på Cadpoint finns givetvis en plan för hela året men där har vi behov av friheten att prioritera beroende på, i dag, okända händelser och kan därför inte bekräfta leveransdatum utifrån den planen.

Vi har under detta år planerat in 5 stycken fasta leveransdatum för en POINT 5 CD.

Dessa är:

Vid dessa datum kommer vi att producera en CD innehållande nya produkter samt nya versioner på existerande produkter, allt under devisen "En levande programvara". När en ny CD produceras kommer den att erbjudas till nya och befintliga kunder och i vissa fall även automatiskt skickas ut till befintliga kunder. På varje CD kommer det att finnas en blandning av kostnadsfria uppdatering och sådana som vi tar ut en uppgraderingskostnad för, detta kommer att styras med licensnycklar på samma sätt som idag.

Under februari kommer också Cadpoints WEB att startas och på den kommer successivt att byggas upp med ett nytt system för mindre buggfixar på våra produkter som fritt kan hämtas hem till Ert kontor via Internet. Du kan redan idag hämta buggfixar via vår FTP-server ( ftp://ftp.cadpoint.se )

Vad gäller den CD som produceras den 4:e mars så kommer den att innehålla de nya produkterna Ventilation och Modellhanteraren samt nya versioner av PDOC, Projektprofilen, Menu och Arkitekt. För kunder som köpt POINT Arkitekt 5 är uppgraderingen kostnadsfri.

Anders Lisspers
Cadpoint AB

Tillbaka till början av sidan


[Startsida] [POINT koncernen] [Våra produkter] [Marknad] [Återförsäljare] [Support] [Platsannonser] [Kurser och utbildningar] [FoU projekt] [Användarföreningar] [Senaste nytt] [Indexsida] [Sök] [Kontakta oss]

Info: info@cadpoint.se
Katrinebergsgatan 21, Box 20020, S-504 20 Borås, Sverige
Tel: +46 (0)33 413300, Fax: +46 (0)33 414910 Orderfax +46 (0)33 12 33 32.

Webmaster: webmaster@cadpoint.se
Senast uppdaterad: tisdag, 22 april 1997 08:53 - Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.