Företaget

POINT Gruppen AB

POINT är namnet för datorstöd inom byggbranschen. POINT Gruppen AB som grundades 1985 av västsvenska konsultföretag tillsammans med en arkitekt och tre programmerare har idag målsättningen att vara "Byggbranschens mjukvaruhus" för den Nordiska marknaden.


Bolaget har, sedan introduktionen av persondatorbaserade CAD-system, tillhört en av pionjärerna för datorstöd inom bygg-, installations-, mark- och kommunaltekniksektorerna. POINT konceptet baseras på  AutoCAD, vilket volymmässigt och med hjälp av applikationsutvecklare som POINT Gruppen, har blivit det klart dominerade CAD-konceptet i världen. 

Bolagets ägare och målsättningar har lagt grunden till att man idag är det dominerade CAD-konceptet i hela Norden. En av framgångsfaktorerna är samverkan mellan erfarna arkitekter och ingenjörer och kvalificerade programmerare/systemerare. Huvuddelen av våra över 22.000 (sålda industrilicenser) användare finns i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Holland samt på Island. I övrigt finns användare i Saudi Arabien, Thailand, Laos, Vietnam, Tjeckien m.fl. länder.

Vårt samarbete med högskolor sprider kunskap om CAD och CAD-projektering på rätt nivå. Högskolorna bygger idag upp CAD-lab för utbildning och Cadpoint bidrar aktivt med programvara, support och deltar i seminarier. Det finns idag ca 2.500 utbildningslicenser i högskolor, gymnasier och andra utbildningsinstitut i Norden.

Koncernen har idag ca 210 anställda och omsätter ca 350 MSEK i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Holland, ett av Europas största utvecklingsföretag av CAD-tillämpningar för byggbranschen.

POINT Gruppens utvecklingsstrategi är att bolaget ska utveckla och distribuera lösningar för att skapa, analysera och presentera information inom projektering, byggande och förvaltning. Lösningar kan bestå av både egna produkter och / eller resultatet av ett samarbete med externa partners.

 


 

 

 

 

 

  

Info: info@cadpoint.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS
BOX 331, S-503 11 BORÅS, Sverige
Tel: +46 (0)33 47 44 00, Fax: +46 (0)33 47 44 01 Orderfax +46 (0)33 47 44 41.
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2002-04-02 07:33

POINT i Norge   |   POINT i Danmark   |   POINT i Finland   |   POINT i Nederländerna
Copyright © 1996-2002 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.