CADPOINT AB

POINT är namnet för datorstöd inom byggbranschen och har sedan introduktionen av persondatorbaserade CAD-system varit ledande för utveckling av datorstöd inom bygg-, installations-, mark- samt kommunalteknik. POINT-konceptet bygger på AutoCAD, världens mest spridda CAD-system.

Koncernen grundades 1985/86 av konsulterande arkitekt- och ingenjörsföretag vilka insåg möjligheterna i PC-baserad CAD-teknik och ville forma framtidens arbetsverktyg. Bolagets ägare och målsättningar har lagt grunden till att man idag är det dominerade CAD-konceptet i hela Norden. En av framgångsfaktorerna är samverkan mellan erfarna arkitekter och ingenjörer och kvalificerade programmerare/systemerare. Huvuddelen av våra över 14.000 användare finns i Sverige, Danmark, Norge samt på Island. I övrigt finns användare i Saudi Arabien, Thailand, Laos, Vietnam, Tjeckien m.fl. länder.

Vårt samarbete med högskolor sprider kunskap om CAD och CAD-projektering på rätt nivå. Högskolorna bygger idag upp CAD-lab för utbildning och Cadpoint bidrar aktivt med programvara, support och deltar i seminarier. Det finns idag ca 1.500 ak-tiva skollicenser.

Koncernen är idag med sina 60 anställda i Sverige, Danmark och Norge, ett av Eu-ropas största utvecklingsföretag av CAD-tillämpningar för byggbranschen. Idag sker utvecklingen inom markteknik tillsammans med ViaNova i Norge.

I Danmark har bolaget även utvecklat applikationer på MicroStation i samarbete med COWI, Carl Bro och Birch & Kroboe och i Sverige för kommunalteknik tillsammans med Stockholm Vatten samt Örebro, Norrköping och Borås kommuner.

Tillbaka till föregående


[Startsida] [POINT koncernen] [Våra produkter] [Marknad] [Återförsäljare] [Support] [Platsannonser] [Kurser och utbildningar] [FoU projekt] [Användarföreningar] [Senaste nytt] [Indexsida] [Sök] [Kontakta oss]

Info: info@cadpoint.se
Katrinebergsgatan 21, Box 20020, S-504 20 Borås, Sverige
Tel: +46 (0)33 413300, Fax: +46 (0)33 414910 Orderfax +46 (0)33 12 33 32.

Webmaster: webmaster@cadpoint.se
Senast uppdaterad: tisdag, 22 april 1997 08:58 - Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.