<% 'response.buffer=true response.buffer=false 'Option Explicit Response.Expires = 0 %> <% ' ASP program that displays a database in table form myDSN="DSN=cpse" 'mySQL="select * from Resellers where City = " & Request.QueryString("id") mySQL="select Name, Tel, VisitAdress, PONr, City, ID from Resellers order by Name" 'select case Request.QueryString("sted") ' case "Sted" mySQL="select * from forhandlere where = 'Under utvikling'" ' case "bygging" mySQL="select * from eiendoms_info where status = 'Under bygging'" ' case "ferdig" mySQL="select * from eiendoms_info where status = 'ferdig'" 'end select set conntemp=server.createobject("adodb.connection") conntemp.open myDSN set rstemp=conntemp.execute(mySQL) rstemp.movefirst If rstemp.eof then response.write "No records matched
" response.write mySQL & "
So cannot make table..." response.end end if %> POINT Centers


 

POINT Centers

Återförsäljare med specialistkunskaper om en eller flera applikationer i POINT konceptet och som dessutom bedriver utbildning, kan efter ansökan hos Cadpoint bli auktoriserade POINT Centers.


Info: info@cadpoint.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS
BOX 331, S-503 11 BORÅS, Sverige
Tel: +46 (0)33 47 44 00, Fax: +46 (0)33 47 44 01 Orderfax +46 (0)33 47 44 41.
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2001-10-29 09:02

POINT i Norge   |   POINT i Danmark   |   POINT i Finland   |   POINT i Nederländerna
Copyright © 1996-2001 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.