POINT 5 Konstruktion - det värdeadderande projekteringsverktyget.
Är du djärv nog att prova-på?

Vi har nu samlat erfarenheter från användandet av POINT 5 Konstruktion. Detta har vi ställt samman till ett program där du kan upptäcka dess möjligheter. Under en halv dag får du utforska det som vi menar med värdeadderande projektering. Detta baseras på ett övningsexempel med handledning av Cadpoints personal som har stor erfarenhet av programmet.

Mål

Att under dagen utforska mina möjligheter med värdeadderande konstruktionsprojektering, genom att

 

Agenda:

  • Inledning med fika
Presentation av körschema
  • Demonstration  
Grundläggande orientering plus djupdykningar i programvaran
  • Kurs
Introduktion och eget arbete
  • Frågor
Frågor och uppsamling
  • Erfarenhetsåterföring  
En konstruktör berättar om hur projekteringen har ändrats,
vilka fördelar man kan få mm.
  • Sammanfattning
Vad händer framgent? Vad har skett?

 

Kostnad

Prova-på dagen är kostnadsfri men antalet platser är begränsade.