POINT 5 Ventilation - det värdeadderande konstruktionsverktyget.
Är du djärv nog att prova-på?

Vi har nu samlat erfarenheter från användandet av POINT 5 Ventilation. Detta har vi ställt samman till ett program där du kan upptäcka dess möjligheter. Under en halv dag får du utforska det som vi menar med värdeadderande projektering. Detta baseras på ett övningsexempel med handledning av Cadpoints personal som har stor erfarenhet av programmet.

Mål

Att under dagen utforska mina möjligheter med värdeadderande ventilationsprojektering, genom att bygga konstruktioner av system i 3D med leverantörer som t ex Lindab, Stifab och ABB. Dessutom diskutera och upptäcka lösningar som jag inte trodde fanns t ex mängdning, automatisk textning och konstruera egna objekt.

 

Agenda:

  • Samling/Genomgång  
Presentation av körschema
  • Definiera System
På ett professionellt sätt få struktur på konstruktionen
  • Definiera Plan
För att styra linjetyper
  • Konstruera ventilations modell
Upptäck Point 5 Ventilation.
  • Textning av ventilations modell
Spara tid med malltext!
  • Redigering av ventilations modell
Komplettera och fastställ din konstruktionsskiss.
  • Produktdatabas
Komplettera vår öppna databas.

 

Kostnad

Prova-på dagen är kostnadsfri men antalet platser är begränsade.