Pressmeddelande 98-05-20


Scandiaconsult Bygg och Mark uppgraderar över hundra licenser till POINT 5 Mark*.

Efter en utvärderingsperiod, där man även givits möjlighet att påverka programmets innehåll och framtida utveckling, har Scandiaconsult beslutat sig för att under det närmaste året uppgradera alla sina POINT 4 Mark licenser till POINT 5.

"–Scandiaconsult får härigenom ett modernt, effektivt hjälpmedel för att ta fram bättre handlingar åt sina kunder" säger Bo Noborn från SCC

"–Detta är det stora genombrottet för POINT 5 Mark" enligt Bo Fredriksson, VD på AEC AB och Hans Owe Sjöö, marknadchef på CADPOINT.

"–Dagens POINT 5 Väg och markprodukter är resultatet av en två år lång dedicerad satsning från Cadpoint och ViaNova för att skapa en ny generation teknikledande projekteringslösningar anpassade för Sverige och de övriga Nordiska länderna" förklarar Hans-Owe Sjöö.

"–Vi har byggt upp kompetens och resurser kring dessa produkter och vi räknar med att fler kommer följa Scandiaconsults exempel under året" tillägger Bo Fredriksson

 Fakta

Scandiaconsult Bygg och Mark är det ledande nordiska konsultföretaget inom bygg och fastighetsmarknaden med 2000 medarbetare på mer än femtio orter i Sverige, Nore och Finland.

CADPOINT är Nordens ledande applikationsutvecklare inom projekteringsstöd och CAD för Bygg och Insfrakstruktur. I dag finns cirka 15.000 system installerade av programvaran.

AEC AB har specialicerat sig på datorstöd för ingenjörer och arkitekter och är idag CADPOINTs största återförsäljare.

 

*POINT 5 Mark är ett koncept som innehåller verktyg för projektering inom infrastruktur, mark och kommunalteknik.

POINT 5 Mark utvecklas i samarbete med ViaNova AS i Norge. ViaNova har med sin tidigare produktlinje NovaCAD under lång tid varit den ledande leverantören av programvara för vägprojektering till den Norska konsultmarknaden samt Vägverket i Norge.

 

Telefon: Scandiaconsult Bygg och Mark Bo Noborn 08-6156000
Telefon: AEC Bo Fredriksson 08-7511600
Telefon: Cadpoint Hans-Owe Sjöö 033-413300


[Startsida] [POINT koncernen] [Våra produkter] [Marknad] [Återförsäljare] [Support] [Platsannonser] [Kurser och utbildningar] [FoU projekt] [Användarföreningar] [Senaste nytt] [Indexsida] [Sök] [Kontakta oss] [Karta]

Info: info@cadpoint.se
Katrinebergsgatan 21, Box 20020, S-504 20 Borås, Sverige
Tel: +46 (0)33 413300, Fax: +46 (0)33 414910 Orderfax +46 (0)33 12 33 32.

Webmaster: webmaster@cadpoint.se
Senast uppdaterad: torsdag, 29 oktober 1998 16:42 - Copyright © 1996-1998 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.