Pressmeddelande 98-12-22


 

 

Vägverket väljer POINT som IT-stöd för projektering

Vägverket har under 1998 i upphandlingsform sökt efter en heltäckande partner för leverans och samarbete runt projekteringsstöd och IT-utveckling i samband med vägprojektering. Valet har nu fallit på CADPOINT AB med partner och POINT-konceptet.

CADPOINT AB har i samarbete med sina norska partner, ViaNova AS och norska Vegdirektoratet, utvecklat en gemensam bas av programvara, det så kallade POINT-konceptet, för väg- och anläggningsprojektering. Programlösningen bygger på AutoCAD som är världens mest använda CAD-program med 80.000 användare enbart i Norden.

Programkonceptet inom väg- och anläggningsprojektering har utvecklats i samarbete med vägmyndigheter och används dagligen för planering, projektering och byggande av ett stort antal användare i ett flertal länder. POINT-konceptet är anpassat till svensk standard och används i dag av mer än 20.000 användare i Norden.

Efter genomförd utvärdering och upphandling har Vägverket beslutat att ingå avtal om leverans av POINT-produkter. Ordervärdet är cirka 7 msek och omfattar 70 arbetsplatser samt utbildning av 200 användare i en första etapp.

CADPOINT AB ingår i POINT Gruppen AB som idag finns i Sverige, Danmark, Finland, Holland och Norge. POINT Gruppen AB är idag med sina mer än 80 anställda, varav mer än 50 programmerare/systemerare engagerade i produktutveckling, ett av Europas största utvecklingscenter för CAD-tillämpningar åt bygg- och anläggningsbranschen.

Intentionen med avtalet är bl a att parterna avser att integrera delar av Vägverkets nuvarande dataprogram i POINT-systemet, vilka på så sätt kommer hela den nordiska marknaden tillgodo. Tillsammans med norska Vegdirektoratet och ViaNova AS kommer också konceptet att vidareutvecklas till nästa generation av IT-stöd för projektering m m.


CADPOINT AB med partner är:

CADPOINT AB
Utvecklare och distributör av produkterna i POINT-konceptet
Kontaktpersoner:
Magnus Peterson eller Hans-Owe Sjöö Tel: 033-41 33 00

Vägverket
Kontaktpersoner:
Lars-Olov Lissel eller Lars Lindqvist Tel: 0243-75 000

 

 

 
 

 

 

 

 

   


 

 
 

Info: info@cadpoint.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS
BOX 331, S-503 11 BORÅS, Sverige
Tel: +46 (0)33 47 44 00, Fax: +46 (0)33 47 44 01 Orderfax +46 (0)33 47 44 41.
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 1999-11-01 11:28

CADPOINT AS, NO   |   CADPOINT AS, DK   |   AioGroup OY, SF    |   GB Software, NL   |   Vianova AS, NO
Copyright © 1996-1999 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.