Nyheter på CD release april -98


Här följer några av de förbättringar vi har gjort på våra applikationer.


Den 15:e april skickade vi ut den första av årets två cd-releaser. Ni som har POINT 5 har fått CD-skivan levererad direkt till företaget. För att ta del av alla de förbättringar som utförts ber vi Er att Ni snarast installerar den senaste versionen av POINT 5.

Här följer en kort sammanfattning av några av nyheterna på vår senaste CD;

Nyheter i POINT Menu 5.2c

  Kvalitetssäkring är en helt ny modul i POINT Menu. Kvalitetssäkringen består dels av en rapporteringsdel och av en ritningskontroll.
  Rapporteringsdelen PQAREPORT ger möjlighet att dokumentera vad en ritning består av; vilka lager som används, vilka block som finns, datum och storlek mm.
  Rapportgeneratorn, PQATEMPLATE, ger möjlighet att skapa egna rapporter eller redigera i standardrapporterna.
  Ritningskontrolldelen, PQAFIX, tar bort oönskade entiteter, som tomma textsträngar, block utan entiteter, linjer med längden 0. Dessutom kan den liksom AutoCADs Purge ta bort lager, linjetyper och blockdefinitioner osv, som inte används. PQAFIX ersätter Selective Purge, PSPURGE funktionen.
  Utökad PDOC koppling gör det nu möjligt att överföra kataloginformation till ritningshuvudet.
  Ny funktion för att sätta ett lager som aktivt: Sätt Applikation Lager, Psetappllayer.
  Norrpil, Snittmarkering, möjlighet till att upprätta egna block.


Nyheter i POINT 5 Arkitekt / Konstruktion, version 5.2c

  Nya funktioner för väggar: öppna väggändar, friforms kontreforter, friforms nischer, friforms höjdförändringar, automatisk anslutning till tak/solider, klippa och sammanfoga väggar.
  Nya funktioner för generering av fasader och sektioner.
  Ny funktionalitet för fria poster och spröjs i fönster.
  Optimering vad gäller minneshantering och hastighet.
  Mängdning av ej littrerade byggdelar, s k råmängder.


Nyheter i POINT 5 VVS Ventilation, version 5.2f

  POINT Bygg för Installation. Nu finns det ett verktygsfält för att rita väggar, fönster och dörrar i installationsapplikationerna.
  Möjlighet att lägga upp plott-recept på valda delar i ritningen, vilka sedan kan plottas med hjälp av scripter. Plott-recepten sparas i ritningen med valda inställningar.
  Styrning av planritningens utseende via projektprofilen.
  Skapar planritningar med detaljer som ej är rena ventilationsdetaljer.
  Riktningsros är ytterligare ett hjälpmedel för att peka ut riktningen från den punkt du ritar ifrån.
  En "Anpassad Övergång" mellan godtyckliga objekt har införts. Övergången ritas mellan två anslutningar med valfri dimension och form.
  Aggregatdelar har lagts till för att kunna byggas ihop till erforderligt utseende.
  Databasen har utökas med ABB:s produkter.
  Textflaggan kan stretchas


Nyheter i POINT 5 Väg

  Normalsektioner enligt VU 94.
  Korsningskurvor enligt VU94.
  Lagerstyrning enligt POINT standard.
  Profilformulär enligt Bygghandlingar 90.
  Väglinjerapport enligt Vägverkets önskemål.
  Horisontallinjen sparas automatiskt i databasen-QUADRI.
  Möjligt att rita ut plushöjder från beräknade tvärsektioner t ex för vägkant, dikesbotten mm.

[Startsida] [POINT koncernen] [Våra produkter] [Marknad] [Återförsäljare] [Support] [Platsannonser] [Kurser och utbildningar] [FoU projekt] [Användarföreningar] [Senaste nytt] [Indexsida] [Sök] [Kontakta oss] [Karta]

Info: info@cadpoint.se
Katrinebergsgatan 21, Box 20020, S-504 20 Borås, Sverige
Tel: +46 (0)33 413300, Fax: +46 (0)33 414910 Orderfax +46 (0)33 12 33 32.

Webmaster: webmaster@cadpoint.se
Senast uppdaterad: torsdag, 29 oktober 1998 16:42 - Copyright © 1996-1998 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.