Vägverket köper bullermodul av CADPOINT


Vägverket köper 30 licenser av POINT 5 Bullermodul. Investeringen fördelar sig på 10 fullständiga system som kompletteras med 20 analysverktyg för enklare beräkningsuppgifter. Med hjälp av POINT 5 Buller görs bullerberäkningar och analyser av vägbuller med hänsyn till terräng, vägform och reflektioner från byggnader. POINT 5 Buller klarar överföring av landskapsinformation, terrängmodeller och väglinjer bland annat med Geosis-formatet.


[Startsida] [POINT koncernen] [Våra produkter] [Marknad] [Återförsäljare] [Support] [Platsannonser] [Kurser och utbildningar] [FoU projekt] [Användarföreningar] [Senaste nytt] [Indexsida] [Sök] [Kontakta oss] [Karta]

Info: info@cadpoint.se
Katrinebergsgatan 21, Box 20020, S-504 20 Borås, Sverige
Tel: +46 (0)33 413300, Fax: +46 (0)33 414910 Orderfax +46 (0)33 12 33 32.

Webmaster: webmaster@cadpoint.se
Senast uppdaterad: torsdag, 29 oktober 1998 16:42 - Copyright © 1996-1998 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.