Autodesk CAD Overlay R14


 

 

Flygfoton, Konstruktionsritningar, Gränser, Topografi, Planritningar. Alla dessa rasterbilder exemplifierar den mängd information som finns att tillgå, men kan vara svår att använda i AutoCAD. CAD Overlay R14 tillsammans med AutoCAD R14 och POINT 5 ger dig möjligheten att effektivt arbeta med rasterbilder.

Har du t ex någon gång behövt rita om en hel planritning när ombyggnadsprojektet bara var på en tredjedel av planen? Har du fått ett uppdrag att konvertera ett antal rasterritningar till POINT 5-ritningar? Har du ett antal rasterbilder men vill redigera t ex skalan olika i x/y -led, ta bort smuts, rotera bilden mm. Har du flera rasterbilder du vill lägga ihop till en rasterbild? Du kanske har stora bilder du bara vill arbeta med en liten del av?

Har du en eller flera av dessa problemställningar? Då skall du titta på CAD Overlay R14! CAD Overlay R14 är skapad av Autodesk, och är en applikation till AutoCAD R14 för att läsa och redigera rasterbilder. Att produkten är gjord för AutoCAD gör det är enkelt att köra CAD Overlay R14 tillsammans med POINT 5. Du kan till exempel snappa till rasterpunkter, såsom hörn och ändpunkter, när du skall rita ombyggnader.

Programmet innehåller en mängd redigeringsfunktioner för dina rasterbilder. Rasterbilden kan ha fel på skalan, bilden kan vara snedvriden och det kan finnas smuts på ritningen som följde med när den scannades. Alla dessa bitar redigeras enkelt med kommandon i CAD Overlay R14. Rasterbilden kan även vara i gråskala, vilken då måste konverteras till svart/vit. Rastergeometri såsom linjer, cirklar och bågar kan väljas och raderas, flyttas eller kopieras inom ritningen eller till klippbordet. Programmet innehåller även funktioner för att vektorisera linjer, polygoner, cirklar och bågar. Med Autodesk CAD Overlay R14 kan du redigera och manipulera dina rasterbilder.

I systemet finns funktioner som hjälper dig att jobba med delar av en stor rasterbild. Med hjälp av en polygonmask anger du vad som skall visas, detta för att frigöra systemresurser och öka hastigheten. Denna mask kan självklart redigeras!

Autodesk CAD Overlay är det kompletta programmet för dig som har behovet av att arbeta med rasterbilder tillsammans med AutoCAD R 14 och POINT 5. Kontakta Cadpoint om du är du intresserad av Autodesk CAD Overlay och önskar få produktblad eller en demo-cd, e-post: info@cadpoint.se

Mer information om Autodesk CAD Overlay kan du hitta på Autodesks hemsida och hos A I E CAD & Data Teknik.

 

 
 

 

 

Större bild!

Större bild!

Större bild!

 

   


 

 
 

Info: info@cadpoint.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS
BOX 331, S-503 11 BORÅS, Sverige
Tel: +46 (0)33 47 44 00, Fax: +46 (0)33 47 44 01 Orderfax +46 (0)33 47 44 41.
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 1999-11-01 11:28

CADPOINT AS, NO   |   CADPOINT AS, DK   |   AioGroup OY, SF    |   GB Software, NL   |   Vianova AS, NO
Copyright © 1996-1999 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.