Pressmeddelande 2000-06-26


 

 

Cad-Quality Holding AB och Point gruppen AB har tecknat ett principavtal om samgående.

Cad-Quality Holding AB (CAD-Q) med säte i Borlänge har idag ett hundratal anställda på 14 orter. Omsättningen uppgår till 135 MSEK. Under 10 år har företaget utvecklat rationella lösningar kring CAD, dokumenthantering och scanning. Kunderna finns främst inom bygg- och mekanisk industri.

Point gruppen AB har verksamhet i hela Norden samt ett intressebolag i Holland. Verksamheten är inriktad mot att erbjuda arkitekter och ingenjörer m.fl. användare inom främst byggindustrin ett effektivt designverktyg, och fungera som "byggbranschens mjukvaruhus". Omsättningen uppgår till ca 80 MSEK och bolaget har ett 80-tal anställda.

CAD-Q går nu samman med Point gruppen AB (Point).

Det sammanslagna bolaget kommer initialt att omsätta över 200 MSEK. Affären skapar ett företag med en stark ställning på marknaden. Strukturellt passar de bägge bolagen mycket väl in i varandras strategiska expansionsplaner.

Sammanslagningen förstärker förutsättningarna för en fortsatt stark tillväxt. Genom de synergieffekter som uppnås kommer omsättningen att öka snabbare än tidigare uppskattat. Under 2001 kommer det sammanslagna bolagets omsättning att överstiga 300 MSEK.

  • Inom Ingenjörsrelaterad IT skapas Nordens starkaste partner med både bredd och djup i utbudet av tjänster och produkter. Bolaget kommer att expandera kraftigt genom tillgång till systemlösningar för såväl CAD som dokumenthantering. CAD-Q´s satsning på "Navet", ett system för Internetbaserad projektsamordning, förstärks med Points kompletta produktspektra, och kan direkt lanseras på hela den Nordiska marknaden. Byggsektorn bedöms idag vara det starkaste växande marknadssegmentet.
  • CAD-Q´s program riktat mot tillverkande industri kommer att utvecklas ytterligare genom erfarenhetsåterföring från Points stora kompetens inom byggsektorn.
  • Points starka ställning i främst, Norge, Danmark och Finland förstärks genom det sammanslagna bolagets utbud. Bolaget blir en stark internationell partner med goda förutsättningar för en fortsatt europeisk expansion.
  • Det sammanslagna bolaget kommer att få närmare 200 medarbetare med gedigen erfarenhet från CAD, GIS, dokumenthantering och projektsamordning. Bolaget förfogar över en kvalificerad organisation för fortsatt forskning och utveckling inom prioriterade marknadssegment.
  • POINT produkterna kommer även fortsättningsvis att distribueras av Cadpoint AB.

För ytterligare frågor, kontakt:

Jörgen Fjellet, Cad-Quality Holding AB – 0243 24 60 60
Magnus Peterson, POINT Gruppen AB – 033 47 44 00
Rolf Kjærnsli, Cadpoint i Norge – 22 02 07 00
Stig Brinck, Cadpoint i Danmark – 48 22 20 00

 

 

 

 

 

 


Info: info@cadpoint.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS
BOX 331, S-503 11 BORÅS, Sverige
Tel: +46 (0)33 47 44 00, Fax: +46 (0)33 47 44 01 Orderfax +46 (0)33 47 44 41.
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2000-11-20 15:16

CADPOINT AS, NO   |   CADPOINT AS, DK   |   AioGroup OY, SF    |   GB Software, NL   |   Vianova AS, NO
Copyright © 1996-1999 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.