CD-releaser under 1998


Under 1997 levererade Cadpoint fem stycken CD releaser med 2-3 månaders mellanrum. Syftet med att leverera så många var först och främst att i snabb takt nå ut till Er som användare med nya och uppdaterade POINT 5 applikationer varefter dom färdigställdes. Det stora antalet releaser har internt inneburit att vi lagt mycket tid på kvalitetssäkring då vi inför varje release haft ca 300 varianter av våra applikationer att testa. Vi vill nu koncentrera releaserna till två tillfällen per år för att kunna avsätta mer resurser och ytterligare höja kvalitén på våra applikationer.

Inför 1998 kommer vi att minska antalet CD releaser till 2 stycken huvudreleaser och komplettera dessa med mindre uppdateringar, sk patchar, av befintliga applikationer. Patcharna kan hämtas direkt från vår hemsida. De två releaserna är planerade till den 15:e april och 15:e oktober. 5 veckor innan release kommer vi att offentliggöra vad som kommer att levereras på CD:n och samtidigt kommer alla våra återförsäljare att få en version som de kan presentera för Er användare, om Ni så önskar.


[Startsida] [POINT koncernen] [Våra produkter] [Marknad] [Återförsäljare] [Support] [Platsannonser] [Kurser och utbildningar] [FoU projekt] [Användarföreningar] [Senaste nytt] [Indexsida] [Sök] [Kontakta oss] [Karta]

Info: info@cadpoint.se
Katrinebergsgatan 21, Box 20020, S-504 20 Borås, Sverige
Tel: +46 (0)33 413300, Fax: +46 (0)33 414910 Orderfax +46 (0)33 12 33 32.

Webmaster: webmaster@cadpoint.se
Senast uppdaterad: torsdag, 29 oktober 1998 16:42 - Copyright © 1996-1998 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.