POINT Gruppen AB etablerar sig i Holland


Som ett led i POINT Gruppens internationalisering har det första steget tagits mot den europeiska kontinenten. POINT Gruppen AB har köpt 40% i det holländska bolaget GB Software BV.


GB Software BV, liksom POINT Gruppen AB, är ett dataföretag som utvecklar CAD-applikationer för byggbranschen. Utöver POINT Gruppen AB ägs GB Software av CYCO Software och en användarförening, med ca 150 konsultföretag. GB Software BV har över 3.000 installerade system i Holland, varav merparten till arkitekter. GB Software BV har i Holland ca 50 återförsäljare.

Båda bolagen ser stora möjligheter i samarbetet, bland annat genom en samordning av utvecklingsarbetet. Affären medför att POINT Gruppen stärker sina positioner både på den Skandinaviska marknaden samt i Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Detta öppnar även för etableringar på andra europeiska marknader.

Magnus Peterson, VD för POINT Gruppen AB, ser fram mot ett nära samarbete med många intressanta funktioner och idéer att integrera i POINT- produkterna.

Integreringen av nya idéer och en marknad som är större än den som POINT Gruppen AB arbetar på idag ger oss ett spännande framtidsperspektiv. Vi ser också möjligheter att nå nya marknader i Europa på sikt, säger Magnus Peterson.

POINT Gruppen som är marknadsledande i Norden omsatte under 1997, 56 Mkr och förväntas under 1998 nå en omsättning på ca 70 Mkr.

Vid frågor kontakta Magnus Peterson, VD POINT Gruppen AB.

Tel 033 - 41 33 00

e-post: magnusp@cadpoint.se


[Startsida] [POINT koncernen] [Våra produkter] [Marknad] [Återförsäljare] [Support] [Platsannonser] [Kurser och utbildningar] [FoU projekt] [Användarföreningar] [Senaste nytt] [Indexsida] [Sök] [Kontakta oss] [Karta]

Info: info@cadpoint.se
Katrinebergsgatan 21, Box 20020, S-504 20 Borås, Sverige
Tel: +46 (0)33 413300, Fax: +46 (0)33 414910 Orderfax +46 (0)33 12 33 32.

Webmaster: webmaster@cadpoint.se
Senast uppdaterad: torsdag, 29 oktober 1998 16:42 - Copyright © 1996-1998 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.