NovaPOINT på svenska


Nova POINT, vårt nya vägprogram är nu översatt till svenska, anpassat till svensk standard och har svenska manualer. Produkten innehåller svenska kodlistor, kartsymboler, Coord, KAB, lagerstruktur motsvarande POINT Väg, POINT-utseende på väglinjer, profilformulär, tvärsektioner samt rapporter. De NovaCAD-applikationer som är översatta är Karta och Väg Pro. Mer information kommer att skickas ut till dig som är POINT Väg-kund. Redan innan de svenska anpassningarna av NovaPOINT Väg var klara hade VAB i Stockholm samt FB Engineering fattat ett beslut om att satsa på denna nya plattform för projekterings- och utredningsarbete. De är nu igång i verkliga projekt.

 

Tillbaka till Mark & Infrastruktor.

Tillbaka till Produkter.


[Startsida] [POINT koncernen] [Våra produkter] [Marknad] [Återförsäljare] [Support] [Platsannonser] [Kurser och utbildningar] [FoU projekt] [Användarföreningar] [Senaste nytt] [Indexsida] [Sök] [Kontakta oss]

Info: info@cadpoint.se
Katrinebergsgatan 21, Box 20020, S-504 20 Borås, Sverige
Tel: +46 (0)33 413300, Fax: +46 (0)33 414910 Orderfax +46 (0)33 12 33 32.

Webmaster: webmaster@cadpoint.se
Senast uppdaterad: tisdag, 22 april 1997 09:02 - Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.