En POINT5-projektörs bekännelser


Olle Bergman på Contekton Arkitekter i Skövde berättar om sina erfarenheter av projektering med POINT5. Olle har bl a suttit som betatestare av POINT Arkitekt 5 och har under julen hunnit projektera ett köpcentra på 17 500 m2.


Efter drygt tio års CAD ritande
I mitten av 80-talet gjorde vi våra första datorframtagna ritningar, hjälpmedlen var då, som nu, AutoCAD och POINT. Min första datorritade byggnad finns uppförd och vet väl knappt att den är historia. Men den är historia på många sätt, för den ritades som vi hade ritat på papper i alla år tidigare. Dock var ritfilmen utbytt mot en datorskärm. Vilket innebär att vi tog fram en ritningsblankett gjorde, utifrån blyertsskisser, en datorritad plan, öppnade sedan en ny ritningsfil som fick bli fasader, sektioner osv och ritade vidare. Tyvärr vet jag att mångas datorritande idag är i stort i stort sett lika avancerat, dvs man har skaffat sig en elektronisk ritplanka. Man kanske visserligen utnyttjar möjligheter som "copy", "mirror" etc men i övrigt framställer ett ritningsmaterial ganska traditionellt.

Det finns många mycket avancerade CAD-användare, men det vi saknat är arkitekter med ett verktyg för att "bygga hus". I POINT 4 hade vi ett verktyg som var ett steg på vägen - väggarna hade blivit lite mer än två streck. I POINT5 tycker jag att vi arkitekter har funnit ett verktyg för att redan i skisstadiet kunna "bygga hus"

Bygga hus - rita hus
Ett stort lyft i CAD-projekterandet var i samband med POINT 4 för Windows. Då följde även Autovision med och vi fick anledning att börja skissa och jobba med solider. Att sammanfoga byggelement, att bygga i flera dimensioner, att studera volymer och samband och framför allt - att "lätt" kunna redigera och förändra utifrån de erfarenheter vi som arkitekter får av det som byggs upp på skärmen, kände jag som styrkan i solidhantering. - Och nu finns detta i POINT5!

Mitt första CAD-projekt var en vedbod, 3 x 8 m, varav ca hälften var en förrådsdel för cyklar och trädgårdsredskap. Mitt första projekt i POINT5, vilket jag är mitt uppe i projekteringen av, är arbetsritningar för ett ICA MAXI i Skövde med en total bruttoarea på ca 17 515 m². Vi projekterar även ett flerbostadshus på Trängenområdet i Skövde med POINT5.

Efter att ha klarat av ett första problem med att ha rätt AutoCAD-version i min dator, R13 c4 med ett litet a som tillägg, så har allt fungerat mycket bra. Utan den rätta versionen av R13c4 så fungerade det dock mindre bra. Erfarenheterna hittills är som sagt mycket lovande.

Snabbt
Att lägga upp ett projekt i POINT5 går mycket snabbt. Även om jag inte har alla detaljuppgifter helt klara beträffande t ex pelardimensioner eller väggtyper så kan jag bygga upp en modell som sedan kan utvecklas allt efter som kunskapen och informationsmängden i projektet växer. Att använda vanliga AutoCAD-kommandon som t ex "move" eller "erase", "copy" eller "mirror" är oerhört lätthanterat och snabbt. Kopiera ett fönster, lägg det intill väggen och vips är det på plats! Flytta det eventuellt till sin rätta plats utan en massa relativa insättningspunkter med intersections och @:ar. "Rita som", när jag är en bit inne i projektet, innebär att de befintliga bygglåde-elementen kan nyttjas utan att jag behöver veta väggens alla beståndsdelar. Vill jag rita en wc vägg så peka på en wc vägg!

Pedagogiskt och roligt
Det mesta som är nytt brukar ju också ha en nyhetens behag, men det känns som om den känslan kan bestå. Det är roligt att kunna bygga en modell och att kunna koncentrera sig på utformningen och inte problemet med hur ett strecken skall dras.

Visualisering
En del av det roliga är också att kunna visualisera det man ritar. I ärlighetens namn skall sägas att jag aldrig, i projekteringsarbetet, har använt mig av 3D funktionen i POINT 4. Här i POINT5 ser jag stora möjligheter att kunna hantera den projekterade modellen på samma sätt som jag under en tid har byggt modeller med solider och sedan renderat med material, ljus och skugga i AutoVision eller 3D-StudioMax. I bostadsprojektet Kv Översten i Skövde har vi jobbat med POINT5 modellen, gjort renderingar och sedan i Photoshop infogat den projekterade modellen i sin framtida fullskalemiljö. Fördelen med POINT5 är att jag ser möjligheten att modellen inte blir en fristående enhet, utan skissen i solider byggs vidare till en huvudhandling och arbetsritningar utan att vi behöver göra en omstart.

Redigerbarhet
Redigeringar är mycket enkelt att göra och trots allt blir inte ritningsfilen överdrivet stor så länge vi hanterar den i 2D. Att projektera, att våga förändra även i trängda tidspressade projekteringsfaser, är en mycket viktig del av projekterings-processen. Att inte avstå från att göra en funktionell eller estetisk förbättring i sena skeden måste ett bra CAD-verktyg kunna hantera och det har jag stora förhoppningar om att POINT5 skall motsvara.


[Startsida] [POINT koncernen] [Våra produkter] [Marknad] [Återförsäljare] [Support] [Platsannonser] [Kurser och utbildningar] [FoU projekt] [Användarföreningar] [Senaste nytt] [Indexsida] [Sök] [Kontakta oss]

Info: info@cadpoint.se
Katrinebergsgatan 21, Box 20020, S-504 20 Borås, Sverige
Tel: +46 (0)33 413300, Fax: +46 (0)33 414910 Orderfax +46 (0)33 12 33 32.

Webmaster: webmaster@cadpoint.se
Senast uppdaterad: tisdag, 22 april 1997 09:02 - Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.