Cadpoint och Skanska Software i samarbete för att skapa konstruktörens arbetsplats inför 2000-talet.


Cadpoint AB och Skanska Software AB har överenskommit om en samverkan som på kort och lång sikt skall leda till effektivare lösningar för byggkonstruktören i Sverige. Samverkan bygger på en gemensam vision av ett integrerat konstruktionsverktyg med modelleringsfunktioner och beräkningsfunktioner från respektive företag i samverkan.


Som ett första steg kommer till sommaren POINT 5 Konstruktion och Armering att vara integrerade med Betongbalk, Grundplatta, Betongpelare och Betongkalkylatorn. Samarbetet kommer också innebära att ett konsortium mellan de båda företagen bildas för en vidareutveckling av Armeringsmodulen. Nästa steg är en djupare integration mellan FEM design från Skanska Software och POINT 5 med sin 3D och objektsinformation.

Med integrerade beräkningar i vårt POINT 5 koncept kan vi erbjuda en helt ny möjlighet att skapa optimerade konstruktioner som hjälper till att minska byggkostanderna, säger Hans-Owe Sjöö, Marknadschef på Cadpoint AB.

Genom en tätare integration med cadverktygen kan vi på sikt placera en beräkningslösning i var mans hand till gagn för kvalitet och effektivitet på konstruktionskontoret, menar Paul Rehn, VD för Skanska Software AB.

Cadpoint AB ingår i POINT Gruppen som är Nordens ledande utvecklare av AutoCAD baserade lösningar till Byggbranschen. Det finns idag cirka 15.000 användare av lösningar levererade av POINT Gruppen. Gruppen har totalt 70 anställda och finns med lokalkontor i Borås, Hilleröd i Danmark samt Oslo.

Skanska Software AB är Sveriges ledande leverantör av beräkningslösningar för byggkonstruktören. Skanska Software är ett helägt dotterbolag till Skanska AB.

Frågor ställs till:

Leif Holmstrand, Skanska Software AB tel. 040 -1444289
Hans-Owe Sjöö, Cadpoint AB tel. 033 - 413300

[Startsida] [POINT koncernen] [Våra produkter] [Marknad] [Återförsäljare] [Support] [Platsannonser] [Kurser och utbildningar] [FoU projekt] [Användarföreningar] [Senaste nytt] [Indexsida] [Sök] [Kontakta oss] [Karta]

Info: info@cadpoint.se
Katrinebergsgatan 21, Box 20020, S-504 20 Borås, Sverige
Tel: +46 (0)33 413300, Fax: +46 (0)33 414910 Orderfax +46 (0)33 12 33 32.

Webmaster: webmaster@cadpoint.se
Senast uppdaterad: torsdag, 29 oktober 1998 16:42 - Copyright © 1996-1998 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.