Cadpoint på Ventilationsdagen i Enköping


Under ett seminarium i ventilationens "Mecka", Enköping, genomförde vi en förhandsvisning av vår senaste version av programvara för ventilationsprojektering med integrerade beräkningar, POINT 5 Ventilation . Presentationen gjordes av Anders Lisspers, utvecklingschef på Cadpoint, inför ca: 140 seminariedeltagare.


POINT 5 Ventilation tillhör en helt ny generation av programvara, utvecklad med det senaste inom objektteknologi baserad på AutoCAD. Programmet består av tre delar; en produktdatabas, en designmodul samt en beräkningsmodul.

I produktdatabasen återfinns de stora leverantörerna typ ABB, Halton, Stifab/Farex m fl, men även en del specialiserade leverantörer med mindre specialiserade sortiment. Databasen är öppen för alla leverantörer.

I designmodulen kan projektören t ex välja och placera ut donen, med en enkel linje rita var kanalerna ska sträckas samt beräkna systemet. Det är fritt att antingen välja komponent direkt från databasen och/eller överlåta till systemet att efter beräkning välja komponenter ur databasen. Efter beräkning kan analys genomföras med aspekt på bl a dimensionerande kanalsträcka, arbetsområde och komponentdata.

Beräkningsmodulen, som beräknar systemet med aspekt på tryck, flöde och ljud, har sina rötter i det, under många år, utvecklade DUCT-programmet men är nu helt moderniserat och integrerat i POINT-konceptet.


[Startsida] [POINT koncernen] [Våra produkter] [Marknad] [Återförsäljare] [Support] [Platsannonser] [Kurser och utbildningar] [FoU projekt] [Användarföreningar] [Senaste nytt] [Indexsida] [Sök] [Kontakta oss]

Info: info@cadpoint.se
Katrinebergsgatan 21, Box 20020, S-504 20 Borås, Sverige
Tel: +46 (0)33 413300, Fax: +46 (0)33 414910 Orderfax +46 (0)33 12 33 32.

Webmaster: webmaster@cadpoint.se
Senast uppdaterad: fredag, 23 januari 1998 10:54 - Copyright © 1996-1998 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.