Architectural Desktop är en produkt för dig som är arkitekt eller projektör i byggbranschen. Med nya och kraftfulla designverktyg i programvaran ökar du produktiviteten och flexibiliteten vid projekteringen. Du kan exempelvis enkelt skapa en hel 3D-modell genom att definiera parametrarna för varje utsnitt du vill göra.


Intelligent. Integrerad. Arkitektonisk.

De nya kraftfulla och förbättrade designverktygen i AutoCAD Architectural Desktop™ underlättar på många sätt för dig som är arkitekt eller projektör i byggbranschen. Du får möjlighet att använda mer av din tid till att skapa, i stället för att lägga dyrbar tid på själva programvaran. Du kan dra nytta av fördelarna med ökad produktivitet och förbättrad noggrannhet vid projekteringen, samtidigt som du behåller dina rutiner för att skapa ritningar .

AutoCAD Architectural Desktop har de solida tekniska grunderna från AutoCAD® 2000 kombinerat med specifika egenskaper för arkitektbranschen. Det gör ditt skissarbete mer effektivt och du kan ta tillvara fördelarna med 3D-designverktygen som enkelt integrerats i produktionsmiljön.

Läs mer om Architectural Desktop på Autodesks hemsida.

Tillbaka till POINT Localizer

Tillbaka till Produkter

 

 

 

 

 

  

Info: info@cadpoint.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS
BOX 331, S-503 11 BORÅS, Sverige
Tel: +46 (0)33 47 44 00, Fax: +46 (0)33 47 44 01 Orderfax +46 (0)33 47 44 41.
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2001-10-29 09:03

POINT i Norge   |   POINT i Danmark   |   POINT i Finland   |   POINT i Nederländerna
Copyright © 1996-2001 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.