POINT BYGG

 

POINT Bygg är en grupp applikationer till AutoCAD, speciellt utformade för planerare, arkitekter, och konstruktörer. Var och en av applikationerna är modulärt uppbyggda för att enkelt kunna anpassas till olika nationella standards och specifika kundkrav. Till var och en av dem finns även ett antal tilläggsprogram för bland annat beräkning, dimensionering, analys och beskrivning.Till stöd och hjälp, tillhandahålls funktioner för att skapa, förädla, administrera och kvalitetssäkra projekthandlingarna. Dessutom ingår funktioner för att visualisera resultaten realistiskt och säljande.

Läs vidare om de olika produkterna genom att klicka på nedanstående länkar!

Här nedanför kan du ladda hem de olika produktbladen för Bygg. Klicka på respektive rad.

POINT Office - en ny programserie från POINT

Tillbaka till produkter

 

 

 

 

 

  

Info: info@citydata.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS.
Tel: +46 08 598 599 00 Fax: 08-598 599 90
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2003-03-31 09:34

www.citydata.se |   www.conisio.com  |   www.mekvizion.com   |   www.byggvizion.com
Copyright © 1996-2003 CityData AB. Alla rättigheter reserverade.