POINT Rumsgenerator


POINT Rumsgenerator är en POINT-produkt för arkitekter, egendomsförvaltare och alla andra som arbetar med information om rummen i en ritning.


Programmet används för att registrera rum som omgränsas av väggar i en ritning. Programmet kan givetvis även användas för att registrera och beräkna andra ytor såsom parkeringsplatser, planteringsytor mm.

Programmet läser automatiskt in väggar skapade i POINT Arkitekt 4 vilket gör att användaren därefter bara behöver peka i rummet och programmet räknar ut riktiga netto och bruttoarealer samt omkretsen av rummet.

För de ritningar där inte väggarna är skapade i POINT Arkitekt 4 finns det funktioner för markera väggarna i ett rum. Dessa funktioner skapar sedan netto och bruttoområden, som sedan kan användas till att registrera rummen.

POINT Rumgenerator kan vidare knyta samman rummets namn och funktion (t ex kontor eller gemensamt utrymme) med rummets unika id-nummer.

Arealerna kan sedan kopplas mot förvaltningsdatabaser, antingen existerande eller egendefinierade databaser t ex Microsoft Access. Denna databas kan man sedan utvidga till att omfatta andra funktioner än de man kan ta ut ifrån ritningen t ex nyckelregister mm.

För att skapa ett rumsschema eller översikt är det enkelt att ta ut en lista på alla registrerade ytor. Denna lista är generell men kan konfigureras av användaren. Med systemet levereras det även med ett Exceldokument innehållandes ett macro som kan användas för att kunna presentera respektive kalkylera rumsuppgifterna i Excel.

Tillbaka till Bygg.

Tillbaka till Produkter.


[Startsida] [POINT koncernen] [Våra produkter] [Marknad] [Återförsäljare] [Support] [Platsannonser] [Kurser och utbildningar] [FoU projekt] [Användarföreningar] [Senaste nytt] [Indexsida] [Sök] [Kontakta oss]

Info: info@cadpoint.se
Katrinebergsgatan 21, Box 20020, S-504 20 Borås, Sverige
Tel: +46 (0)33 413300, Fax: +46 (0)33 414910 Orderfax +46 (0)33 12 33 32.

Webmaster: webmaster@cadpoint.se
Senast uppdaterad: tisdag, 22 april 1997 09:02 - Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.