POINT Rumsbeskrivning


POINT Rumsbeskrivning är ett fristående WINDOWS-program för att skapa och underhålla rumsbeskrivningar. Programmet är utvecklat i samarbete med Kvadrat Informationsteknologi, ett utvecklingsföretag som bl a publicerar böcker i samordnad projektering och har gedigna kunskaper om beskrivningsprogram. Samarbetet skall resultera i ett flertal olika typer av beskrivningsprogram, där POINT Rumsbeskrivning är det första.  


POINT Rumsbeskrivning är ett projektorienterat program, vilket innebär att dina rumsbeskrivningar lagras under ett projektnamn istället för att de samlas i en enda katalog. Grunden i programmet är en databas som innehåller det egna företagets basinformation beträffande material, målning etc. Denna grunddatabas, används som stomme för att skapa den databas som är gällande för aktuellt projekt.  

Inledningsvis skapas en struktur av projektet innehållande projektnamn, byggnad, plan, rum mm. Till denna struktur läggs sedan rumsspecifik information.

När man lägger in information om rummet finns det mycket som förenklar den vanligtvis monotona och repetitiva inmatningen av beskrivningen. Förutom att man, som i ett vanligt ordbehandlingsprogram kan använda tangentbordet för inmatning, erbjuder POINT Rumsbeskrivning möjligheten att hämta färdiga kombinationer av information. Dessa består av material, målnings- och kulörkoder med tillhörande AMA-koder, och hämtas från projektets grunddatabas eller från något tidigare projekt. Om du har rum som är lika, kopplar du dessa till ett typrum som innehåller den information om rummet du önskar. Om typrummets information ändras, ändras också de rum i projektet som är kopplade till det.

Programmet levereras även med en grundblankett för utskrift, dit företagets logotyp eller motsvarande kan kopplas.

 

Tillbaka till Bygg.

Tillbaka till Produkter.


[Startsida] [POINT koncernen] [Våra produkter] [Marknad] [Återförsäljare] [Support] [Platsannonser] [Kurser och utbildningar] [FoU projekt] [Användarföreningar] [Senaste nytt] [Indexsida] [Sök] [Kontakta oss]

Info: info@cadpoint.se
Katrinebergsgatan 21, Box 20020, S-504 20 Borås, Sverige
Tel: +46 (0)33 413300, Fax: +46 (0)33 414910 Orderfax +46 (0)33 12 33 32.

Webmaster: webmaster@cadpoint.se
Senast uppdaterad: tisdag, 22 april 1997 09:02 - Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.