POINT 5 Armering


 

 

Armeringsmodulen täcker behovet för all produktion av armeringsritningar inom det byggtekniska facket. Programmet ingår i det omfattande POINT-systemet som täcker projekteringsuppgifter inom hela byggsektorn. Programmet är utvecklat i samarbete med en rad ingenjörsföretag i Norge, Sverige och Danmark och är anpassat till de olika ländernas standarder och behov.

Användargränssnitt

Användargränssnittet är uppbyggt som ett grafiskt fönstersystem med dialogrutor, verkytgsfält och rullgardinsmenyer.

Ritfunktioner

De nya ritfunktionerna underlättar själva konstruktionsarbetet, mycket tack vare den objektorienterade arbetsmetodiken.
Armeringen har en mängd egenskaper som kan anges i ritprocessen eller redigeras i efterhand. Detta gäller om Ni ritar i plan, tredimensionellt eller i sektion. Alla standard-bockningstyper är definierade och kan ges mått parametriskt. Armeringsnät kan presenteras på olika sätt och egna nättyper kan skapas. Det finns också en mängd standardlösningar och ett urval av färdiga armeringsprodukter.

Textning

Inom armeringsfacket varierar behovet av textinnehåll och utseende. Du kan därför definiera olika textstilar och texten skapas automatiskt med det innehåll som den aktuella textstilen beskriver.

Bockningstyper

I många projekt räcker inte de standardiserade bockningstyperna till. Därför innehåller programmet rutiner för definition av egna bockningstyper.

Typbeteckningar

I ett projekt anges ofta typbeteckningar till armeringsstänger med fasta mått och bockningstyp. Detta hanteras genom att Ni kan bygga upp ett bibliotek med numrerade byglar och stänger som kan hämtas vid behov.

Redigering

All armering är "intelligent" och tar vara på all information om sig själv. Detta gör det möjligt att redigera stänger, byglar och nät och förändra presentationform som ändutformning, 2D/3D, olika vyer, mått o s v. Detta är mycket rationellt och ger helt nya möjligheter att bearbeta ritningen i efterhand.

Förteckningar

Från POINT Armering kan Ni producera kompletta armeringsförteckningar på ritnings- eller projektnivå. Förutom att programmet innehåller standardiserade förteckningar, kan utseende och innehåll i en förteckning definieras så att Ni får den rapport företaget normalt använder och önskar.

Utväxlingsformat

POINT Armering kan skriva, och läsa, ett generellt filformat för överförning av armeringsdata. Detta format, som kallas RXF (Reinforcement eXchange Format), gör det möjligt att överföra relevant information mellan beräkningsprogram och CAD-ritning.

 

Tillbaka till Bygg.

Tillbaka till Produkter

 

 
 

 

 

 

 

   


 

 
 

Info: info@cadpoint.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS
BOX 331, S-503 11 BORÅS, Sverige
Tel: +46 (0)33 47 44 00, Fax: +46 (0)33 47 44 01 Orderfax +46 (0)33 47 44 41.
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2002-04-02 07:34

POINT i Norge   |   POINT i Danmark   |   POINT i Finland   |   POINT i Nederländerna
Copyright © 1996-2001 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.