Installation

 

POINT Installation är en grupp applikationer till AutoCAD, speciellt utformade för projektörer och konstruktörer av VVS och El-system. Var och en av dessa är modulärt uppbyggda för att enkelt kunna anpassas till olika nationella standards och specifika kundkrav. Till var och en av dem finns även ett antal tilläggsprogram för bland annat beräkning, dimensionering, analys och beskrivning.Till stöd och hjälp, tillhandahålls funktioner för att skapa, förädla, administrera och kvalitetssäkra projekthandlingarna. Dessutom ingår också funktioner för att visualisera resultaten realistiskt och förklarande.Här nedanför kan du ladda hem de olika produktbladen för installation.

Tillbaka till Installation.

Tillbaka till Produkter

 

 

 

 

  

Info: info@citydata.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS.
Tel: +46 08 598 599 00 Fax: 08-598 599 90
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2003-03-31 09:34

www.citydata.se |   www.conisio.com  |   www.mekvizion.com   |   www.byggvizion.com
Copyright © 1996-2003 CityData AB. Alla rättigheter reserverade.