Åtta skäl att uppdatera från POINT Elinstallation till POINT Electrical

 


1. Med POINT 1.Electrical får elkonstruktörer möjlighet att hantera i princip all dokumentation/underlag via ett och samma program.

2. Med POINT Electrical arbetar man med en ny projekteringsmetodik och får ett verktyg som täcker ett mycket större behov än POINT Elinstallation.

3. Med intelligenta objekt och tillhörande databaser kan elkonsulten koncentrera sig på själva konstruktionsarbetet medan programmet sköter ritandet. Före POINT Electrical arbetade man uteslutande med ointelligenta symboler, endast i 2D och utan möjlighet till mängdning av varken objekt eller ledningar.

4. Men intelligenta symboler kan man lagra information på objektet t ex i form av fabrikat på armaturen, vilket system det tillhör, installationshöjd mm. När objektens information förändras i databasen, uppdateras symbolen och texten som hör till objekten. Objektinformationen följer ritningen i alla faser av projekten. Projektorienterade databaser kan användas som mall-databaser för kommande projekt och sparar resurser vid projekteringsprocessen. En payback som märks!

5. Smidigt att rita och ansluta kanalisation. Att förlänga och förkorta kanalisation hanteras enkelt direkt på objekten med "gripshantering". 3D-funktioner för uppritning av kanaler och stegar underlättar samordning mellan övriga installationer som till exempel ventilationskanaler eller rörledningar.

6. Hantera artiklar genom att koppla produkter till olika leverantörer och lägg till ytterligare data för t ex olika don eller armaturer. Vid mängduttag kontrollerar programmet att resultatet inte innehåller dubbla symboler d v s symboler som ligger ovanpå varandra.

7. POINT Guides – nu finns beskrivningar om arbetsmetodik, problemlösningar och guider för att enklare komma igång med POINT Electrical.

8.Konverteringsmallar från BSAB för leverans av dokumentation enligt POINTs respektive Bygghandlingar 90:s lagerstruktur.

< Tillbaka >

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 


Info: info@cadpoint.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS.
BOX 331, S-503 11 BORÅS, Sverige
Tel: +46 (0)33 47 44 00, Fax: +46 (0)33 47 44 01 Orderfax +46 (0)33 47 44 41.
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2002-05-22 14:01

POINT i Norge   |   POINT i Danmark   |   POINT i Finland   |   POINT i Nederländerna
Copyright © 1996-2002 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.