POINT 5 VVS Rör

 

POINT 5 VVS Rör innehåller ett komplett system för att konstruera handlingar för tappvatten, spillvatten, värme, kyla och gas. Det finns ett stort urval av ventiler, pumpar sanitetsdetaljer och olika rörtillbehör. Till hjälp vid projektering finns det färdiga 15, 30, 45, 60, 75, 90 graders böjar. Rör och styrlinjer ritas med olika färger och linjetyper med utgångspunkt från systemtillhörighet. Linjetyp kan väljas genom styrning av höjd eller så väljs linjetypen manuellt.3D funktionalitet

Läsförståelsen av ritningar digitalt, har blivit mycket lättare med hjälp av projektering i 3D. Detta är ett utmärkt sätt att på ett tidigt stadium upptäcka kollisioner mellan de olika installationsdisciplinerna eller med andra byggdelar.

Isometriska vyer

De isometriska vyerna är ett sätt att skapa 3D-ritningar för goda presentationer av ritningshandlingar. I isometriskt läge bestäms hur en viss vy skall betraktas. Med verktygsfältet för isometriska vyer kan man välja önskad avbildningsform, isometrisk 30/60, 45 eller valfri vy. Utöver funktionerna för rörritning och symboler för de mest allmänna komponenterna, ger menyn möjlighet att automatiskt generera en isometriritning utifrån en planritning eller en 3D ritning. Detta medför att man bara ritar rördragningen en gång, och får både planritning, 3D ritning och isometriritning. Du kan även projektera direkt i den valda isometriritningen.

Funktioner

För att nå ditt projekteringsmål, finns enkla och effektiva hjälpmedel. Allt från verktyg för hantering av plushöjder till bra kompletterings kommandon och textfunktioner. Dessutom finns ett enkelt kommando för konstruktion av golvvärmesystem som en nyhet.

Ny miljö

Den nya POINT 5 miljön med verktygsfält och ikoner skapar ett enklare, snabbare och mer effektivt verktyg att arbeta med. Tillsammans med AutoCAD medför POINT5:s installationsapplikationer ökade konkurrensfördelar. Detta tack vare POINT-konceptets förbättrade möjligheter till samordning av de olika momenten i projekteringsprocessen. Möjligheten att installera nätverkslås till POINT 5 gör att fler personer kan få tillgång till programmen från sin personliga arbetsstation. Nätverkslåset kan därmed bidra till att programvaran utnyttjas bättre.

Med POINT 5 Rör Installation medföljer verktygen Projektprofilen och Modellhanteraren. Projektprofilen styr de inställningar som POINT skall arbeta efter, t ex lagerstruktur, ritformat och textstilar. Med projektprofilen kan projektledaren bestämma vilka inställningar som skall gälla genom hela projektet. Modellhanteraren är ett verktyg för ritningsplanering. Den styr vilken information som skall finnas med på ritningen vid utskrift. Med modellhanteraren kan man dessutom välja att skriva ut en och samma ritning i olika skalor

 


 

Tillbaka till Installation.

Tillbaka till Produkter

 

 

 

 

  

Info: info@citydata.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS.
Tel: +46 08 598 599 00 Fax: 08-598 599 90
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2003-03-31 09:34

www.citydata.se |   www.conisio.com  |   www.mekvizion.com   |   www.byggvizion.com
Copyright © 1996-2003 CityData AB. Alla rättigheter reserverade.