POINT 5 Beräkningsprogram
Ventilation

 

Programmet bygger på ABBs beräkningsprogram DUCT, som är ett etablerat beräkningsverktyg för ventilation. Programmet är anpassat till Windows miljö och finns som separat program eller integrerat med POINT 5 Ventilation. I beräkningsprogrammet för Ventilation, kan beräkningar utföras för dimensionering, tryckfall och ljud.
Vid integrerad beräkning utnyttjas en uppritad trådmodell som motsvarar centrumlinjen för kanalsystemet. I och med kopplingen mellan de båda programmen undviks arbetet med inmatning av beräkningsvärden för hand, som vid fristående användning av programmet.

Integrerat med POINT 5 Ventilation

Vid integrerad användning kan trådmodellen och dess information utnyttjas. Beräkning utförs och föreslagna dimensioner visas. Nu kommer trådmodellen att expanderas till ett komplett kanalsystem.

Beräkningen grundas på utritade erforderliga don som är kopplade till en trådmodell. Först skapas ett system "inom" byggnaden som ligger till grund för dimensioner för systemet på "utsidan".
Dessa beräkningar ger indata för valet av storlek på aggregatet.

Dimensionering

Det finns fyra olika typer av dimensionering för tilluftssystem:

  • Konstant statiskt tryck eftersträvas efter varje avgrening i systemet.
  • Andra där likformigt fallande tryck eftersträvas med hjälp av strypningar i systemet.
  • Gränser för maxhastigheten i varje delsträcka.
  • 30%-regeln, som liknar den första varianten men ger färre dimensionsförändringar.

När det gäller frånluftssystemet dimensioneras det med en konstant kanalarea.

Variabler/Parametrar

Med varibler får man ett mer realistiskt utseende på de kanaler som dimensioneras. De olika typerna av variabler styr "tillåten avvikelse i luftflödet", "tillåten lufthastighet" och om hänsyn skall tas till "läckluftflöde" och vilken täthetsklass som gäller. Vidare sätts huruvida kanalen skall vara cirkulär eller rektangulär och vilka gränsvärden som skall gälla. Kanalerna isoleras med de inställningar som sätts upp, invändig och utvändig isolering kan kombineras.

Ljud

Ljudberäkning sker först när dimensionering och tryckfallsberäkningar är utförda. Beräkningarna utförs så att fler don än bara ett påverkas samtidigt, alltså påverkar ljudet inte bara i en riktning. För en bättre beräkning kan övriga uppgifter läggas till, t ex om ljuddämpare och filter existerar i systemet. Resultatet presenterar ljudnivån vid varje don och dessutom redovisas vilken ljudkälla som är dominerande.

 

Tillbaka till Installation.

Tillbaka till Produkter

 

 

 

 

  

Info: info@citydata.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS.
Tel: +46 08 598 599 00 Fax: 08-598 599 90
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2003-03-31 09:34

www.citydata.se |   www.conisio.com  |   www.mekvizion.com   |   www.byggvizion.com
Copyright © 1996-2003 CityData AB. Alla rättigheter reserverade.