POINT VVS Schema & Rör


POINT VVS Schema & Rör är ett väl utvecklat projekteringsverktyg, utvecklat för framställning av alla typer av VVS-ritningar, från programskisser till färdiga arbetshandlingar.


SCHEMARITNINGAR

POINT VVS Schema innehåller kraftfulla funktioner för principritningar för konstruktions-, styr- och driftsscheman. Du kan rita kanaler, rör och styrlinjer med olika färger och linjetyper med utgångspunkt från systemtillhörighet. Symboler för ventilation, rör, kyla och styr finns att tillgå. Kanaler och rörlinjer bryts automatiskt upp när symboler läggs in. Du kan även bryta upp kanaler och rörlinjer vid korsningar och kopplingar. Med hjälp av programmet tar Du fram skyltlistor.

RÖR

POINT VVS Rör innehåller ett komplett system för att konstruera handlingar för tappvatten, spillvatten, värme, kyla och gas.

Det finns ett stort urval av t ex ventiler, pumpar, sanitetsdetaljer och olika rörtillbehör.

Tillbaka till Installation.

Tillbaka till Produkter.


[Startsida] [POINT koncernen] [Våra produkter] [Marknad] [Återförsäljare] [Support] [Platsannonser] [Kurser och utbildningar] [FoU projekt] [Användarföreningar] [Senaste nytt] [Indexsida] [Sök] [Kontakta oss]

Info: info@cadpoint.se
Katrinebergsgatan 21, Box 20020, S-504 20 Borås, Sverige
Tel: +46 (0)33 413300, Fax: +46 (0)33 414910 Orderfax +46 (0)33 12 33 32.

Webmaster: webmaster@cadpoint.se
Senast uppdaterad: tisdag, 22 april 1997 09:03 - Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.