POINT light -

 


 

 

POINT light är applikationer som i första hand är avsedda för AutoCAD LT. Vissa kan dock med framgång även användas i AutoCAD.

< Jag vill läsa om POINT light Bygg 3.2 >
< Jag vill läsa om POINT light El 3.2 >
<
Jag vill ladda ner produktblad för respektive light produkt >

Nedan följer en djupare beskrivning om
produktgruppen POINT light.

Från början var applikationerna, jämfört med applikationerna för AutoCAD, av något enklare slag. Detta beror på att AutoCAD lt inte har det programmeringsstödet som AutoCAD har. När man skapade AutoCAD lt var det aldrig meningen att man skulle kunna utveckla applikationer till denna. Tanken var att LT:n endast skulle vara en introduktion till AutoCAD.

Nu har POINT light applikationer blivit bättre och kraftfullare. Basen till light - serien är POINT light Bygg, som med sin komplexitet och funktionalitet med lätthet kan jämföras med många andra mycket dyrare applikationer. Målsättningen med POINT light konceptet är att det ska vara ett enkelt, funktionellt och billigt projekteringsverktyg, både att köpa och lära sig.

POINT light ska inte förväxlas med POINT:s objektorienterat POINT 5. Tanken är att POINT light produkterna ska vara enkla och lätta att lära sig. Det har används samma uppbyggnadsmetodik i produkterna, så att har man använt en produkt skall man genast känna igen sig i en annan. Man så gott som uteslutande bygger på 2D och 3D parametriska funktioner. Inmatade parametrar lagras i interna databaser och kan av användaren hela tiden återanvändas eller utökas. Antal varianter av byggkomplement är i princip obegränsat.

Användargränssnittet bygger på enkla och tydliga dialogboxar som konsekvent följer den sedvanliga projekteringsprocessen. För att användaren skall snabbt kunna lära sig produkterna finns det flera hjälpmedel att tillgå. Programmen innehåller pedagogiskt uppbyggda hjälpfiler, i vilka det är enkelt att ta reda på hur olika funktioner och kommandon fungerar. Till programmen finns dessutom en överskådlig manual med ritexempel och  vi arbetar ständigt med att framställa flera nya hjälpmedel.

Sedan början av 1980-talet (AutoCAD kom till Sverige på våren 1983) har projektering av hur och industribyggnader skett med hjälp av persondatorer och CAD-program. Resultatet blir digitala ritningar som efter plottning distribueras som papperskopior till byggarbetsplatsen. Snabba datorer och enkla papperskopior till byggarbetsplatsen. Snabba datorer och enkla CAD-program har revolutionerat informationshantering på våra byggplatser, snabba ändringar justeras direkt på platsen. Mera om det kan du läsa på sidan:

< Cad på bygget >

Här nedanför kan du ladda hem produktblad för POINT light.

 

< Tillbaka till toppen >