POINT light El


 

 

CAD-verktyg för El-projektering
POINT light El 3.2 ingår i produktserien POINT light 3.2 för AutoCAD LT 2002. Programmet utvecklades av CADforce i samarbete med WEPAB AB och CADPOINT. El-modulen utvecklades av WEPAB. CADPOINT utvecklar även "stora" POINT för AutoCAD. I POINT light El 3.0 finns under El-knappen alla nödvändiga funktioner för alla faser av elprojektering.

Överskådligt huvudverktygsfält med tolv funktionsknappar
Verktygslådan innehåller knappar för ritningsstandard, bygglayout, knapp för uppstart av El-modulen, revidering, pilar, lager- och texthantering, mängdning, hjälptangentbordet, programinställningar och ritningsinställningar. POINT light El 3.2 är del av POINT light 3.2 serien och har ett användargränssnitt som underlättar och förenklar CAD-projektering.

Endast en knapp för El.
El modulen är indelad på sexton knappar: belysning, kraft, kanalisation, EIB, sektion,central, gruppschema elvärme, tele, data, säkerhet, brand, Q lager, plotdefinitioner, symbolskala och egna symboler.

Standardsymboler som kan kompletteras med egna symboler
I POINT light El 3.0 ingår över 300 st standard el-symboler. Symbolerna kan anslutas till interna databaser med uppgifter om namn, leverantör, pris, dimension, mm. Programmet kan sedan ur ritningen generera olika rapporter. POINT light El 3.0 innehåller dessutom rutiner för symbolhantering av egna symboler. Användaren kan enkelt skapa och lagra egna symboler, strukturera dem till egna symbolbibliotek, som kan exporteras och/eller importeras.

Bygglayout
Layoutfunktioner används för att rita väggar, väggöppningar, fönster, dörrar och isolering. Objekten skapas parametriskt. Alla inställningar lagras i databaser och därmed ökas användarens valfrihet.

Mängdnings- och rapportfunktioner
I POINT light El 3.2 kan användaren generera olika typer av rapporter t.ex litteraförteckning, kalkyl, specifikation, artikelförteckning, m. fl. Artikelförteckning kan exporteras till de flesta på marknaden förekommande databasprogram och kan vara en länk till en mera omfattande informationshantering. Rapporter kan visas på skärmen, skrivas ut eller exporteras i 20-tal olika filformat. Handritade objekt kan förses med en litterablock med tillhörande uppgifter och kan därmed inkluderas i mängdningsrapporter.

Det är lätt att använda POINT light El 3.2
Vid framtagning av POINT light El 3.2 har vi fokuserat oss på användarvänligheten. Projekteringprocessen har ett naturligt förlopp som återspeglas i programmet.

Hjälpfilen
Användaren har alltid tillgång till en välstrukturerad hjälpfil med en överskådlig och pedagogisk uppläggning. Hjälpfilen är lätt att använda och ger svar på de flesta frågor om programmet. Du kan starta hjälpfilen för POINT El 3.2 härifrån och bekanta Dig med programmet på samma sätt som våra användare gör. Och Du gör det i egen takt.

 
 

Tillbaka till POINT Light.

Tillbaka till Produkter 

 

 

 

 

  

Info: info@cadpoint.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS.
BOX 331, S-503 11 BORÅS, Sverige
Tel: +46 (0)33 47 44 00, Fax: +46 (0)33 47 44 01 Orderfax +46 (0)33 47 44 41.
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2002-10-28 13:12

POINT i Norge   |   POINT i Danmark   |   POINT i Finland   |   POINT i Nederländerna
Copyright © 1996-2002 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.