POINT light och POINT 5


 

 

Två produkter från ett företag. Vad skiljer dem åt och vad är de bra på ? Den första och största skillnaden är att de är applikationer till olika versioner av AutoCAD. POINT light till det icke "programmerbara" AutoCAD LT, och POINT 5 till det objektorienterade AutoCAD R14 / AutoCAD 2000.  Just denna skillnad i programmeringsmöjlighet ger stora konsekvenser. I AutoCAD LT omgivnngen kan man inte garantera att applikationen utför de kommandon som den ges av användaren. Det är även svårt att kunna göra så att programmet lagar eller förändrar den geometri som skapats.

POINT 5 är utvecklat med ett maximalt utnyttjande av objektorienteringen i AutoCAD R14 / AutoCAD 2000. Den innebär att man kan göra objekt som befiner sig så nära kärnan av AutoCAD som t.ex. entiteterna linje, cirkel och punkt gör. Det innebär snabbhet och möjlighet till ett mer naturligt arbetssätt där man arbetar med byggdelar och byggdelstyper och inte ritentiteter. Med byggdelarna i POINT 5 kan man växla mellan att visualisera på olika sätt 2D eller 3D, eller varför inte olika detaljeringsgrader. Med POINT 5 samordnar man standards mellan konsulter med hjälp av projektprofilen och arbetar gemensamt på ett modellorienterat sätt.

detta sätt ger det fördelar när alla i konsultgruppen kan arbeta med POINT 5. Om man väljer att skicka en modell från POINT 5 till AutoCAD LT så kan denna inte arbeta med de byggdelar som skapats. Enda sättet är att man innan export spränger sönder modellen och enbart skickar ritelement, alternativt att man inte gör några förändringar i modellen och enbart använder den som bakgrund, som t.ex. en planritning vid VVS projektering.

Vad använder man då POINT light Bygg till? Den är en mycket bra introdukton till CAD, den är en enkel nivå att börja på för att lära sig producera byggritningar för alla personer och företag. Det är även bra att använda POINT light Bygg till att projektera mindre ombyggnader, t.ex kan den ansvarige förvaltaren göra en CAD ritning som det sedan kan göras en bättre upphandling på än om han bara gjort en handskiss. POINT light Bygg kan även vara bra för att använda hos entreprenören, den kan vara ett hjälp i kalkylarbetet, den kan vara ett hjälp på arbetsplatsen för att göra arbetsritning per rum eller för att dokumentera tilläggsarbeten. På ett arkitektkontor kanske den kan vara användbar för att rita på uppställningar eller göra andra detaljer i ritprocessen.

Slutsatsen är att POINT 5 är det fulla stöd som en projektör behöver, medan det finns många andra eller kompletterande uppgifter där POINT light är ett väl så bra verktyg.

  

Tillbaka till POINT Light

Tillbaka till Produkter

 

 

 

 

  

Info: info@cadpoint.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS
BOX 331, S-503 37 BORÅS, Sverige
Tel: +46 (0)33 47 44 00, Fax: +46 (0)33 47 44 01 Orderfax +46 (0)33 47 44 41.

Webmaster: webmaster@cadpoint.se
Senast uppdaterad: tisdag, 18 maj 1999 11:54 - Copyright © 1996-1999 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.