POINT light Inredning


CAD-verktyg i Windows för all inredningsprojektering

POINT light - Inredning ingår i den nya POINT light produktserien. POINT light är kompatibel med de flesta av POINTs övriga produkter. Därför är bland annat hela lagerstrukturen identisk med professionella POINT och de flesta symboler kommer från POINT. Användarens kommunikation med programmet sker genom lättfattliga dialogboxar.


Huvudverktygslåda med sexton funktionsknappar

Funktionsknapparna är logiskt ordnade och anpassade till användningsförloppet vid inredningsprojektering. POINT Light - Inredning innehåller bland annat;- Möbel, Kontor, Kök/Tvätt, Sanitet och Format, Layout, Revidering, Mängdning och Detaljer.

Snabba sökvägar med text och tittfönster

Symbolerna är ordnade i fyra dialogboxar, med flera delfunktionsflikar. Varje flik kan lagra 55 symboler. Den aktuella symbolen visualiseras i ett tittfönster under arbetets gång.

Enkelt att lagra egna symboler

Med några knappningar kan användaren lagra egna symboler och förse dem med t ex önskade attribut. Funktionerna kan på så sätt anpassas efter individuella behov.

Möbel- och Kontorssymboler strukturerade efter AMA

Programmet levereras med ett bassortiment inmatat. Möbel t ex har flikar för Sitt, Bord, Ligg, Förvaring, Sammansatt och Diverse.

Kök - huvudgrupp med undergrupper

Hushållskök, Storkök, Tvätt och Diverse är vidare uppdelade i flera undergrupper. Hushållskök har ex Skåp, Apparat / Maskin. Du kan dessutom omdefiniera strukturen på alla inredningsgrupper.

Parametriskt konstruerade dörrar och fönster

I verktygslådan Layout finns funktionsknappar för vägg, dörr och fönster. De parametriska funktionerna ger stor frihet vid val av byggobjekt.

Littereringsfunktion kopplad till rapportgenerator

Rapporter kan genereras direkt ur ritningen, visas på skärmen och sändas till skrivaren eller lagras.

Hjälpfilen - hela tiden tillgänglig

Användaren får svar på sina frågor i en hjälpfil. Här finns funktioner som sökning efter nyckelord, bläddring, peka mm.

Fyra språk i samma version

POINT light - Inredning - en version med flera språk; svenska, danska, norska och engelska.
Programmet följer nationella standard beträffande ritningsformat, skalor, ritningsstämplar och lagerstruktur.

Tillbaka till POINT Light.

Tillbaka till Produkter.


[Startsida] [POINT koncernen] [Våra produkter] [Marknad] [Återförsäljare] [Support] [Platsannonser] [Kurser och utbildningar] [FoU projekt] [Användarföreningar] [Senaste nytt] [Indexsida] [Sök] [Kontakta oss]

Info: info@cadpoint.se
Katrinebergsgatan 21, Box 20020, S-504 20 Borås, Sverige
Tel: +46 (0)33 413300, Fax: +46 (0)33 414910 Orderfax +46 (0)33 12 33 32.

Webmaster: webmaster@cadpoint.se
Senast uppdaterad: tisdag, 22 april 1997 09:03 - Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.