POINT light VVS


 

 

POINT light VVS 2 ingår i en  serie av light-produkter för AutoCAD LT. Tillsammans med CADforce AB har CADPOINT utvecklat ett unikt koncept bestående av en 2D-lösning som även kan kombineras med POINT 5 - den marknadsledande 3D lösningen för AutoCAD. POINT light VVS 2 är indelad i tre moduler, VVS ventilation, VVS rör VVS Schema. Modulerna kan du köpa separat eller i ett paket innehållande samtliga.


CAD-verktyg för 2D - projektering

Ventilation innehåller verktyg för att rita och redigera cirkulära och rektangulära kanalsystem samt förse dessa med olika typer av kanalkompleteringar, don och tillbehör. För att minska redigeringsarbetet och för att öka rithastigheten har två funktioner införts:

  • Att rita kanaler med öppna eller stängda kanalanslutningar
  • "Rita från föregående objekt"

Rör innehåller funktioner för att skapa och redigera olika typer av rörsystem som kan förses med olika symboler såsom apparater, behållare, säkerhetsventiler, styrventiler, behållare etc.

Schema täcker tre områden: Ventilation, Rör och Styr. Varje område innehåller funktioner för att rita och redigera kanaler, rör eller ledningar samt separata symbolbibliotek. För att minska redigeringsarbetet och för att öka rithastigheten har två funktioner införts. En valmöjlighet för att rita kanaler med öppna eller stängda kanalanslutningar i kombination med funktionen "Rita från föregående objekt" uppnår du en än mer effektiv projektering.

Komplettera symbolbiblioteket med egna symboler

POINT light VVS 2 innehåller funktioner med överskådliga fliksystem och förhandsvisningsfönster för hantering av symboler. Ett stort antal standardsymboler följer med programmet. Många av symbolerna finner du även i  POINT 5 VVS. Möjlighet finns att skapa egna symboler som kan läggas till antingen i befintliga eller eget skapade symbolbibliotek. Symbolerna är knutna till interna databaser med uppgifter om namn, tillverkare, pris, dimension mm.

Lagerhantering

Med programmet levereras lageratrukturer för Bygghandling 90 och Point 4. Förutom dessa lagerstrukturer, kan du enkelt i den öppna lagerhanteringen konstruera en egen lagerstruktur. I din lagerstruktur skapar du kopplingar mellan lager och ritobjekt på ett smidigt sätt.

Rapportfunktioner

Du kan enkelt ta fram rapporter direkt ur ritningen. Rapporterna kan visas på skärmen, sändas till skrivare eller exporteras till datafiler i en mängd olika filformat. Samtliga objekt på ritningen kan littreras och därmed inkluders i mängdningsrapporter.

Bygglayout

Layoutfunktionen används för att rita väggar, väggöppningar, fönster, dörrar och isolering. Hanteringen är enkel och anpassad för VVS-konsultens behov vad det gäller kompletteringar för byggnader.

Komplettera med PDOC för lättare dokumenthantering

Du kan komplettera POINT light VVS 2 med PDOC, ett modernt dokumenthanteringssystem som används av AutoCAD användare i hela Norden, för gemensam dokumenthantering av POINT light och POINT 5

 

 

Tillbaka till POINT Light.

Tillbaka till Produkter

 

 

 

 

  

Info: info@cadpoint.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS
BOX 331, S-503 37 BORÅS, Sverige
Tel: +46 (0)33 47 44 00, Fax: +46 (0)33 47 44 01 Orderfax +46 (0)33 47 44 41.

Webmaster: webmaster@cadpoint.se
Senast uppdaterad: tisdag, 18 maj 1999 11:54 - Copyright © 1996-1999 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.