POINT light VVS Schema


 

 

CAD-verktyg för schemaritning vid VVS projektering POINT light - VVS Schema ingår i produktserien POINT light för AutoCAD LT i Windows. Programmet har samma utvecklare, CADPOINT, som professionella POINT. De är kompatibla och bygger bland annat på samma lagerstruktur och symbolbibliotek.


Enkel kommunikation

Genom att placera musen på en symbolknapp visar ett bildvisningsfönster aktuell symbol. Användaren hittar på så sätt de rätta symbolerna och arbetsförloppet förenklas.

Huvudverktygslåda med tolv funktionsknappar

Knapparna innehåller bland annat funktioner för ritningsstandard, layoutritning, mängdning, revideringar, lagerhantering samt funktioner för schemaritning. De finns hela tiden lätt tillgängliga på skärmen.

Smidigt framställda schemaritningar

Schemafunktionen är uppdelad på fyra områden; ventilation, rör, kyla/värme samt styr. Varje område innehåller funktioner för att rita och redigera kanaler, rör och ledningar med olika linjetyp, färg och dimension. Det finns även funktioner för att hantera symboler.

Standardsymboler och egna symboler

Ett antal standardsymboler följer med programmet. Som användare kan man också enkelt lagra sina egna symboler i den befintliga strukturen. Symbolerna kan vid insättning skalas om, sättas in på en kanal eller ett rör, förses med littera mm.

Layoutfunktion som skapar frihet

Layoutfunktionen används för att rita väggar, fönster och dörrar. Objekten skapas parametriskt vilket ger stor frihet vid insättning av objekt i ritningen. Användaren slipper lagra varje variant av ett objekt och sparar därmed plats på hårddisken.

Mängdnings- och rapportfunktioner

Användaren kan generera rapporter från ritningen. Olika typer av rapporter kan skrivas ut till skrivare, fil eller skärm. Till symbolerna på ritningen kan man koppla olika typer av information

Hjälpfil och manual

I programmet finns en hjälpfil, där användaren kan få svar på sina frågor. Det finns möjlighet att söka efter specifika funktionsord eller se tillvägagångssätt för att exempelvis rita en vägg. Till programmet hör också en manual med ritexempel.

Internationella standarden

POINT light serien finns på olika språk. Programmen är anpassade till de olika ländernas krav på ritningsstandard, lagerstruktur och ritningsfunktioner.

 

 

Tillbaka till POINT Light.

Tillbaka till Produkter

 

 
 

 

 

 

 

   


 

 
 

Info: info@cadpoint.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS
BOX 331, S-503 11 BORÅS, Sverige
Tel: +46 (0)33 47 44 00, Fax: +46 (0)33 47 44 01 Orderfax +46 (0)33 47 44 41.
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2000-03-30 07:40

CADPOINT AS, NO   |   CADPOINT AS, DK   |   AioGroup OY, SF    |   GB Software, NL   |   Vianova AS, NO
Copyright © 1996-1999 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.