POINT Coord 4


POINT Coord 4 är ett program för koordinatfilsinläsning. Programmet kan läsa in alla typer av kolumnbaserade koordinatfiler genom att användaren själv kan ställa in i vilken kolumn och hur många tecken framåt ett visst fält finns. Du kan ha olika ritmanér till olika koordinatfiler där Du bestämmer hur en viss kod skall representeras i ritningen; ett block med attribut, en viss linjetyp eller båda delarna. Coord 4.0 jobbar till skillnad från tidigare versioner, inne i AutoCAD och har ett grafiskt användargränssnitt.


Programmet är:

Programmet kontrollerar bl a om alla använda koder finns i kodlistan, om använda symboler / linjetyper finns i ritningen eller angivet bibliotek samt om symboler har fler eller färre attribut än vad som ska fyllas i.

Tillbaka till Mark & Infrastruktor.

Tillbaka till Produkter.


[Startsida] [POINT koncernen] [Våra produkter] [Marknad] [Återförsäljare] [Support] [Platsannonser] [Kurser och utbildningar] [FoU projekt] [Användarföreningar] [Senaste nytt] [Indexsida] [Sök] [Kontakta oss]

Info: info@cadpoint.se
Katrinebergsgatan 21, Box 20020, S-504 20 Borås, Sverige
Tel: +46 (0)33 413300, Fax: +46 (0)33 414910 Orderfax +46 (0)33 12 33 32.

Webmaster: webmaster@cadpoint.se
Senast uppdaterad: tisdag, 22 april 1997 09:03 - Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.