POINT GEO Indata 10


POINT GEO Indata är en modul framtagen för kommunikation mellan instrument och POINTs markmoduler. Den innehåller kommunikation mellan samtliga idag befintliga instrument och fältdatorer och uppgraderas kontinuerligt. Givetvis fungerar kommunikationen i båda riktningar bland de instrument som klarar av detta.


POINT GEO Indata innehåller kraftfulla möjligheter för redigering, inmätning från fri station, polygon- och avvägningståg, satsmätning och givetvis alla varianter av koordinatberäkningar. Filerna som erhålls är i PXY-format. Redigering och tolkning av koordinater och linjer kan både göras numerärt och grafiskt .

Utsättnings möjligheter finns i form av normal utsättning, vägutsättning och utsättning av hel volymberäkning som görs i POINT Väg 2.

POINT GEO Indata har även kraftfulla möjligheter för filhantering med möjlighet att ändra felaktiga data i både koordinat- och inmätningsfiler. Exempelvis "Extrakt" är en funktion där utsökningar, kopieringar och inhämtning av data tas ifrån okända koordinatfiler i ASCII-form.

Förutom detta finns nu flera funktioner för väglinjehantering med bl a sektionsskärningar med kantlinjer, beräkning av koordinater från sektion och sidomått och vice versa. Jämfört med POINT Väg ger POINT GEO Indata möjlighet att göra detta med hela filer och möjlighet att jämföra teoretiska data med inmätta data.

POINT GEO Indata är det optimala verktyget för mättekniker som ska länka data till eller från POINT markmoduler.

GEO-Indata stödjer kommunikation med:

Programmet är ett fristående DOS-program

Produkten är utvecklad av Cadpoint AB och Svensk Byggnadsgeodesi.

Tillbaka till Mark & Infrastruktor.

Tillbaka till Produkter.


[Startsida] [POINT koncernen] [Våra produkter] [Marknad] [Återförsäljare] [Support] [Platsannonser] [Kurser och utbildningar] [FoU projekt] [Användarföreningar] [Senaste nytt] [Indexsida] [Sök] [Kontakta oss]

Info: info@cadpoint.se
Katrinebergsgatan 21, Box 20020, S-504 20 Borås, Sverige
Tel: +46 (0)33 413300, Fax: +46 (0)33 414910 Orderfax +46 (0)33 12 33 32.

Webmaster: webmaster@cadpoint.se
Senast uppdaterad: tisdag, 22 april 1997 09:04 - Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.