POINT KAB 4


POINT KAB är ett program för inläsning av kartdatabanksfiler till AutoCAD och POINT Mark. En kartdatabanksfil är en transfereringsfil för landskapsinformation. Formatet på kartdatabanksfilen beskrivs i skriften Kartdata-banken som ges ut av Svenska Kommunförbundet.


Programmet kan tolka koder i kartdatabanksfilen och beroende på kod rita linjer eller symboler på valfritt lager och med valfri linjetyp.

Hur koderna skall tolkas bestäms av en kodlista vilken Du enkelt kan redigera. Det finns också möjlighet att använda sig av flera olika kodlistor.

POINT KAB 4 innehåller två inläsningsfunktioner; en i dialogform och en i promptform för inläsning i s.k. scriptform. Programmet innehåller även en funktion för konvertering av gamla konfigureringsfiler och kodlistor.

KAB 4 jobbar till skillnad från tidigare versioner, inne i AutoCAD och har ett grafiskt användargränssnitt.

Programmet kontrollerar om alla använda koder finns i kodlistan och om använda symboler / linjetyper finns i ritningen eller angivet bibliotek.

Tillbaka till Mark & Infrastruktor.

Tillbaka till Produkter.


[Startsida] [POINT koncernen] [Våra produkter] [Marknad] [Återförsäljare] [Support] [Platsannonser] [Kurser och utbildningar] [FoU projekt] [Användarföreningar] [Senaste nytt] [Indexsida] [Sök] [Kontakta oss]

Info: info@cadpoint.se
Katrinebergsgatan 21, Box 20020, S-504 20 Borås, Sverige
Tel: +46 (0)33 413300, Fax: +46 (0)33 414910 Orderfax +46 (0)33 12 33 32.

Webmaster: webmaster@cadpoint.se
Senast uppdaterad: tisdag, 22 april 1997 09:04 - Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.