POINT Ledning


En produkt för projektering av markförlagda ledningar. Med produkten framställs i huvudsak plan-, profil- och detaljritningar. Produkten lämpar sig även för att skapa relationsritningar. Ur ritningsunderlaget erhålles utsättningsdata, underlag för mängdning av anordningar och ledningar samt mängdberäkning för ledningsschakten. Produkten är utvecklad i samarbete med Tekniska Verken i Linköping och VBB VIAK i Göteborg.


PLANRITNINGAR

I plan finns möjlighet att projektera VA-, FV-, gas- och el-ledningar med tillhörande anordningar.

Ledningarna ritas med olika linjetyp beroende på typ av ledning. Vid projektering av FV och gasledningar finns det möjlighet att anpassa ledningens brytpunkter till specifika rörlängder, rita lyror, krokrör samt rör med radie. El kan ritas som ledningsstråk med valfritt antal ingående ledningar eller som enstaka ledningar.

I programmet finns ett flertal VA-symboler som följer VAVs förslag på standard. För FV och gas finns symboler för fix, kammare och kompensatorer. På elsidan finns symboler för transformatorstationer, kabelskåp, belysningsstolpar och olika typer av skarvboxar.

PROFILRITNINGAR

Plan och profil ritas i samma ritningsfil. Skärmen kan delas upp så att planbilden visas i övre delen och profilen i den undre delen av skärmen.

Efter att ledningens planläge är bestämt kan Du skapa en profilritning med mark- och bergprofiler. Det finns olika metoder för att skapa en sådan profillinje. En metod är att läsa in koordinatfiler med inmätta punkter. En annan metod är att mata in en avvägning via tangentbordet. Det är även möjligt att grafiskt peka ut vilka punkter som skall generera profillinjen. Profillinjer som är skapade ur terrängmodellerna i Väg- resp. Terrängmodulerna kan också läsas in.

I profilen kan motsvarande ledningar och symboler för VA, FV och Gas som finns i plan ritas. I profilstommen kan längdmätning, lutning och vattengång från ledningar fyllas i automatiskt. Brytpunkter markerade i plan kan ritas ut i profilen. I profilen anges även material och dimension på ledningar.

MASSBERÄKNING

För att göra en massberäkning krävs att Du beskriver ledningsgraven i sektion, har ritat ledningen i profil samt har en jordprofil och ev en bergprofil. Utifrån detta beräknas volymer på jordschakt, bergschakt, kringfyllnad, resterande fyllning samt överbyggnad.

MÄNGDNING

Alla VA- och elsymboler kan mängdas. Koordinatlistor över symbolerna kan tas ut. Om Du angivit material och dimensioner på ledningarna i profilen kan mängdlistor skapas på olika typer av ledningar.

PLOTTNING

I programmet finns ett verktyg för att skapa plottnings-layouter som innehåller en eller flera plan- och profildelar.

Tillbaka till Mark & Infrastruktor.

Tillbaka till Produkter.


[Startsida] [POINT koncernen] [Våra produkter] [Marknad] [Återförsäljare] [Support] [Platsannonser] [Kurser och utbildningar] [FoU projekt] [Användarföreningar] [Senaste nytt] [Indexsida] [Sök] [Kontakta oss]

Info: info@cadpoint.se
Katrinebergsgatan 21, Box 20020, S-504 20 Borås, Sverige
Tel: +46 (0)33 413300, Fax: +46 (0)33 414910 Orderfax +46 (0)33 12 33 32.

Webmaster: webmaster@cadpoint.se
Senast uppdaterad: tisdag, 22 april 1997 09:04 - Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.