POINT Linjeberäkning 4


Är programmet för Dig som jobbar med linjeberäkning av komplexa linjegeometrier i plan. Programmet bygger på ett beräkningsprogram utvecklat av Stockholms Stad vilket har försetts med ett grafiskt användargränssnitt i AutoCAD. Programmet är avsett speciellt för väg- och järnvägsprojektörer.


Indata ges i dialoger och/eller genom att peka ut entiteter i AutoCAD. Resultatet ritas upp i AutoCAD som en linje samt indatamallar, vilka kan användas om Du vill räkna om en linje eller ansluta nya linjer. Resultatet sparas även i en linjefil av den typ som används i POINT Väg.

Programmet kan användas för beräkning av:


[Startsida] [POINT koncernen] [Våra produkter] [Marknad] [Återförsäljare] [Support] [Platsannonser] [Kurser och utbildningar] [FoU projekt] [Användarföreningar] [Senaste nytt] [Indexsida] [Sök] [Kontakta oss]

Info: info@cadpoint.se
Katrinebergsgatan 21, Box 20020, S-504 20 Borås, Sverige
Tel: +46 (0)33 413300, Fax: +46 (0)33 414910 Orderfax +46 (0)33 12 33 32.

Webmaster: webmaster@cadpoint.se
Senast uppdaterad: tisdag, 22 april 1997 09:04 - Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.