POINT 5 Samhällsplanering

 

POINT 5 Samhällsplanering innehåller både funktioner för Översiktsplanering och Detaljplanering. Programmet körs i Windowsmiljö vilket medför att Ni kan arbeta med andra program i Windowsmiljön, t ex. klippa ut bilder ur en ritning och klistra in dessa i ett ordbehandlingsprogram eller klippa ut en text ur ett dokument och klistra in det på ritningen. osv.


POINT 5 Samhällsplanering innehåller en komplett uppsättning funktioner och symboler för att framställa grundkartan, plankartan med förklarings- och bestämmelsetexter, illustrationskartan och övrigt illustrationsmaterial. Med illustrationskartan som underlag kan ni ta fram perspektivbilder över området.

Användargränssnitt

Användargränssnittet är uppbyggt som ett grafiskt fönstersystem med dialogrutor, verktygsfält och rullgardinsmenyer

Beräkningar

POINT Samhällsplanering innehåller funktioner för att smidigt beräkna areor, längder och exploateringstal. Det går även att mängdförteckna och skriva ut dessa till en separat textfil.

Mjuk lagerstyrning

Översiktsplaneringen innehåller en mjuk lagerstyrning. Detta innebär att Ni själv kan skapa Era lager och lagergrupper. Nedan är ett exempel på hur det kan se ut.

Energi Tillstånd Koncession enl. rörlagen
Planering Riksintresse
Kraftledning
Fiske Förordnande Fiskevårdsområde
Planering Riksintresse
Intresseområde yrkesfiske

Därefter skapar Ni olika lagergrupper, som Ni kan släcka och tända beroende av vad Ni vill visa på ritningen. Exempelvis kan man göra en lagergrupp som visar all Energi, då visas allt som ritats på samtliga lager under energi. Om Ni gör en lagergrupp som heter Planering kommer allt som ritats under Planering visas, både planeringen under Energi och Fiske.

Beteckningstabell

För att göra beteckningar finns en funktion som heter beteckningstabellen. Här finns ett stort antal färdiga beteckningar med symboler enligt PBL - Plan och Bygglagen. Här finns också en funktion för "automatisk" insättning av rubriker/symboler med bestämmelsetext med en utformning och en placering som Ni själv väljer. Ni kan även spara undan egna beteckningar. Den text från beteckningstabellen som skrivs på ritningen skrivs med hjälp av AutoCADs MTEXT-kommando. Detta ger stora redigerings- möjligheter när det gäller till exempel textfonter.

Fler linjetyper

Programmet innehåller ett antal linjetyper som symboliserar Plangräns, Användningsgräns, Egenskapsgräns med flera som även dessa följer PBL. Alla linjer och gränser kan även redigeras med enskild linjeskala.

Associativa raster

Alla raster ritas associativt, vilket innebär att flyttar man på gränslinjer kommer rastret att följa med. Det går även att redigera redan ritade raster, Ni kan ändra textvinkel, skala på enskilt raster samt rastertyp.

 

Tillbaka till Mark & Infrastruktur.

Tillbaka till Produkter

 

 

 

 

  

Info: info@cadpoint.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS
BOX 331, S-503 11 BORÅS, Sverige
Tel: +46 (0)33 47 44 00, Fax: +46 (0)33 47 44 01 Orderfax +46 (0)33 47 44 41.
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2000-11-30 15:13

CADPOINT AS, NO   |   CADPOINT AS, DK   |   AioGroup OY, SF    |   GB Software, NL   |   Vianova AS, NO
Copyright © 1996-1999 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.