POINT Skiss


En applikation till AutoCAD med visualiseringsmöjligheter för befintliga och framtida byggnader och miljöer. Programmet, som vänder sig till plan- och landskapsarkitekter, planingenjörer m fl, har utvecklats i nära samarbete med representanter för Cadpoints över 5000 användare. Med POINT Skiss är det tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart att studera både små utbyggnadsområden och stora komplexa innerstadsmiljöer.


3D VISUALISERING

Det fokuseras allt mer på 3D-visualisering i planeringsstadiet. Med dagens teknologi är det möjligt att i förväg kunna studera projektets inverkan på den närliggande omgivningen.

Bilderna som framställs kan läsas och förstås av alla, inte enbart fackfolk.

TERRÄNGMODELL

I applikationen finns en funktion för att ge tjocklek till linjer, exempelvis nivåkurvor, och på så vis bygga en klossmodell av terrängen.

Man kan med kompletterade program generera terrängmodeller utifrån all 3D-information som kommer från AutoCAD, vare sig det är digitaliserade höjdkurvor, digitala kartor eller avvägningar av aktuellt område.

BYGGKLOSSAR

Uppritandet av 3-dimensionella byggnader sker dynamiskt och parametriskt. Takformen och övriga parametrar kan justeras och sparas som standardbyggnader. Dessa kan sedan redigeras separat eller i grupp.

KOMPLETTERING

När byggkropparna är modellerade finns det möjlighet att komplettera modellen med ett stort urval symboler. Symbolerna omfattar parametriskt konstruerade fönster, burspråk, takkupor, tornspiror mm samt en mängd träd, bilar, båtar, armaturer i 3D. Man kan bygga upp sitt eget symbolbibliotek.

SOLSTUDIER

Programmet ger användaren möjlighet att beräkna en 3-dimensionell byggnaders slagskuggor. Skuggorna kan sammanlagras och presenteras för olika månader och klockslag. Du anger det geografiska läget, månad samt klockslag för att erhålla solståndet.

ANALYSER

I planläggningssammanhang är det intressant att beräkna områdets arealer, byggnadsytor och våningsytor.

Programmet har en rad funktioner som kan beräkna olika exploateringstal och göra utdrag av arealer för vidare analyser. Kopplingar mot andra system kan göras via ett gränssnitt.

FOTO-REALISTISKA BILDER

Byggnader och markytor som har modellerats med POINT Skiss kan överföras till visualiseringsprogram där materialbeskrivningar mm läggs på för att producera realistiska bilder eller "video filmer".

Tillbaka till Mark & Infrastruktor.

Tillbaka till Produkter.


[Startsida] [POINT koncernen] [Våra produkter] [Marknad] [Återförsäljare] [Support] [Platsannonser] [Kurser och utbildningar] [FoU projekt] [Användarföreningar] [Senaste nytt] [Indexsida] [Sök] [Kontakta oss]

Info: info@cadpoint.se
Katrinebergsgatan 21, Box 20020, S-504 20 Borås, Sverige
Tel: +46 (0)33 413300, Fax: +46 (0)33 414910 Orderfax +46 (0)33 12 33 32.

Webmaster: webmaster@cadpoint.se
Senast uppdaterad: tisdag, 22 april 1997 09:04 - Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.