POINT Väg 1


POINT Väg är en produkt för projektering av gator och vägar eller andra långsmala kroppar såsom järnvägar och kanaler etc. Du framställer i huvudsak plan-, profil- och sektionsritningar samt 3D-perspektiv för presentationer. Dessutom erhåller Du erforderliga utsättnings- och sektionsdata, mängder samt massöversiktsdiagram.


Point Väg är uppdelad i två delar. Väg 1 innehåller funktioner för att konstruera plan- och profilritningar. Väg 2 innehåller allt som finns i Väg 1 samt terrängmodell, mängdberäkning, tvärsektioner samt utsättningsdata. Denna produkt beskrivs separat.

INDATA

Indata till programmet kan hämtas från alla typer av inmatningar, fotogrametriskt, terrestert eller genom digitalisering av befintliga kartor. Alla normala former av koordinatfiler kan användas tack vare ett flexibelt sätt att läsa in koordinatfiler.

PLANRITNINGAR

Linjekonstruktionen utförs på ett mycket fritt sätt, där Du "ritar" önskad konstruktion och samtidigt kan utnyttja alla AutoCADs möjligheter till referensmått, sidoförflyttningar etc. Vidare finns det hjälpfunktioner för övergångskurvor med eller utan klotoider. Med Väg 1 kan Du rita parkerings- och vändplatser, kurv- och spårmallar samt vägmarkeringar. Tvärfall till väglinjer kan skapas på ett enkelt sätt. Tvärfallet kan sedan markeras på vägen i form av "kilar" och "tak".

PROFILKONSTRUKTION

Profilformuläret kan placeras på valfritt ställe i ritningen eller i en egen ritning. Det kan även ges en valfri höjd- och längdskala. Utseendet på formulärhuvudet kan också förändras. Det är möjligt att arbeta med plan och profil samtidigt på skärmen. Du kan arbeta med flera alternativa profilformulär till en våglinje. I profilformuläret kan flera profillinjer ritas, för t ex anslutande ramper eller för att få avrinning i diken. Profillinjerna skapas med hjälp av elektroniska kurvmallar på ett sätt som liknar det traditionella arbetssättet. Det finns även möjlighet att redigera tvärfallet i profilritningen.

REDOVISNING

Med POINT Väg 1 kan olika typer av linjeberäkningslistor framställas. Alla koordinater mm lagras i sk textfiler och kan enkelt överföras till totalstationer etc.

Produkten är utvecklad av Cadpoint AB och Svensk Byggnadsgeodesi i samarbete med Scandiaconsult. Dessutom har personer från KM, SCC, Konsultföretaget GF, Köping och Umeå kommuner samt Vägverkets produktiondivision deltagit i utvecklingen.

Tillbaka till Mark & Infrastruktor.

Tillbaka till Produkter.


[Startsida] [POINT koncernen] [Våra produkter] [Marknad] [Återförsäljare] [Support] [Platsannonser] [Kurser och utbildningar] [FoU projekt] [Användarföreningar] [Senaste nytt] [Indexsida] [Sök] [Kontakta oss]

Info: info@cadpoint.se
Katrinebergsgatan 21, Box 20020, S-504 20 Borås, Sverige
Tel: +46 (0)33 413300, Fax: +46 (0)33 414910 Orderfax +46 (0)33 12 33 32.

Webmaster: webmaster@cadpoint.se
Senast uppdaterad: tisdag, 22 april 1997 09:04 - Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.