POINT Finplan


POINT Finplan är ett väl utprovat projekteringsverktyg, utvecklat för framställning av utredningsskisser och färdiga arbetshandlingar för schakt- och finplanering.


Med POINT Finplan kan Du arbeta från utredningsskissen till färdig arbetsritning för schakt-, höjdsättnings-, utrustnings- ytskikts-, planterings- och sektionsritningar.

Menyn innehåller:


[Startsida] [POINT koncernen] [Våra produkter] [Marknad] [Återförsäljare] [Support] [Platsannonser] [Kurser och utbildningar] [FoU projekt] [Användarföreningar] [Senaste nytt] [Indexsida] [Sök] [Kontakta oss]

Info: info@cadpoint.se
Katrinebergsgatan 21, Box 20020, S-504 20 Borås, Sverige
Tel: +46 (0)33 413300, Fax: +46 (0)33 414910 Orderfax +46 (0)33 12 33 32.

Webmaster: webmaster@cadpoint.se
Senast uppdaterad: tisdag, 22 april 1997 09:04 - Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.