POINT-konceptet


 

 

Inom byggbranschen är POINT-konceptet standard. Konceptet underlättar produktionen av alla projektrelaterade handlingar. Det gäller handlingar från program- och projekteringsskedet till de för godkännande, produktion, drift, underhåll inom bygg, installationen, kommunal teknik och förvaltning. Konceptets uppbyggnad är modulariserat och modulerna är inbördes integrerade i ett öppet system och integrerade med dokumenthantering, beräkningsprogram, kommunikation och databaser. Den öppna strukturen skapar förutsättningar för ett effektivt informationsflöde inom och mellan företag.

Ditt företag kan öka sin effektivitet och kvalité genom att samutnyttja data mellan företagets olika enheter. Information, en gång inmatad, kontrollerad och förädlad i en lång process ger en mängd användbara uppgifter.

Med AutoCAD som grund, bygger du med POINTs moduler det verktyg du behöver idag, med stora utvecklingsmöjligheter inför framtiden.

Läs mer om den intressanta tekniken Objekt- och Modellorientering som POINT använder.

Konceptet är anpassat både till den nordiska- och den internationella marknaden, genom att standarder, språk och struktur enkelt kan anpassas efter projektets krav. Uppbyggnaden av systemet möjliggör att ytterligare nationella språk enkelt kan komplettera det redan väl utbyggda systemet. POINT finns idag på följande språk:

  • Svenska
  • Danska
  • Norska
  • Finska
  • Engelska

Anpassningsbarheten, helheten och bredden av applikationer inom hela byggsektorn liksom enkelheten i att utväxla information mellan byggsektorns olika parter gör konceptet unikt.

Objekt- och modellorienteringen gör det möjligt att extrahera information till en mängd tredjeparts utvecklade applikationer. Sammantaget har resultatet givit ett koncept som effektiviserar den egna hanteringen, bidrar till en avsevärt förenklad samordning och höjd nivå av kvalitetssäkring.

 

 

 

 

  

Info: info@citydata.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS.
Tel: +46 08 598 599 00 Fax: 08-598 599 90
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2003-03-31 08:33

www.citydata.se |   www.conisio.com  |   www.mekvizion.com   |   www.byggvizion.com
Copyright © 1996-2003 CityData AB. Alla rättigheter reserverade.