POINT 5 Elinstallation


 

 

Nu finns alla produkter inom installations- området under samma tak. Alltså ett helt koncept i POINT 5. Det efterlängtade projekteringsverktyget Point 5 El finns nu i denna miljö!

Kanalisation

Du kan presentera kabelstegar, kabelrännor och kanaler i både plan och 3D. 3D funktionen ger möjlighet till att studera konstruktionsutrymmet och upptäcka kollisioner. Detta ger möjlighet att anpassa elinstallationen till de andra installationsdisciplinerna och byggkonstruktionen.

Elkraft

Under elkraft kan du rita ledningar, rör, ledare, elkraftsymboler, radiatorer och intilliggande element på sina respektive lager. Befintliga och nya installationer skiljs åt genom att de representeras av olika linjetyper.

Tele

Tele, data, brand, bredband, kabel-tv, fiberoptik och säkerhet är områden som finns representerade med symboler. Dessa symboler hamnar på specifika lager beroende på vilken typ av anläggning som projekteras.

Standarder

De lager som används är den tidigare använda "Point-lagerdefinitionen". För alla symboler under El-applikationen gäller SS-IEC standard. Littrering baseras på intern kodning, som kan kopplas till ett egendefinierat kodningssystem.

Redigering

Det finns tillgång till effektiva funktioner för placering av armatur i ritmiljön, med hjälp av dessa "formler" underlättas ditt arbete betydligt.

Ny miljö

Den nya POINT 5 miljön med verktygsfält och ikoner skapar ett enklare, snabbare och mer effektivt verktyg att arbeta med. Tillsammans med AutoCAD medför POINT5:s installationsapplikationer ökade konkurrensfördelar. Detta tack vare POINT-konceptets förbättrade möjligheter till samordning av de olika momenten i projekteringsprocessen. Möjligheten att installera nätverkslås till POINT 5 gör att fler personer kan få tillgång till programmen från sin personliga arbetsstation. Nätverkslåset kan därmed bidra till att programvaran utnyttjas bättre.

Med POINT 5 Elinstallation medföljer verktygen Projektprofilen och Modellhanteraren. Projektprofilen styr de inställningar som POINT skall arbeta efter, t ex lagerstruktur, ritformat och textstilar. Med projektprofilen kan projektledaren bestämma vilka inställningar som skall gälla genom hela projektet. Modellhanteraren är ett verktyg för ritningsplanering. Den styr vilken information som skall finnas med på ritningen vid utskrift. Med modellhanteraren kan man dessutom välja att skriva ut en och samma ritning i olika skalor.

Tillbaka till Installation.

Tillbaka till Produkter

 

 
 

 

 

 

 

   


 

 
 

Info: info@cadpoint.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS
BOX 331, S-503 11 BORÅS, Sverige
Tel: +46 (0)33 47 44 00, Fax: +46 (0)33 47 44 01 Orderfax +46 (0)33 47 44 41.
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 1999-11-01 11:28

CADPOINT AS, NO   |   CADPOINT AS, DK   |   AioGroup OY, SF    |   GB Software, NL   |   Vianova AS, NO
Copyright © 1996-1999 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.