POINT-konceptet,
ett heltäckande projekteringsverktyg


Inom byggbranschen är POINT standard. Konceptet underlättar produktionen av projektrelaterade handlingar. Det gäller handlingar från program- och projekteringsskedet till de för godkännande, produktion, drift, underhåll inom bygg, installationen och kommunal teknik. Modulerna är inbördes integrerade i ett öppet system. De är dessutom integrerade med dokumenthantering, beräkningsprogram, kommunikation och databaser. Den öppna strukturen skapar förutsättningar för ett effektivt informationsflöde inom och mellan företag.

Ditt företag kan öka sin effektivitet och kvalitet genom att samutnyttja data mellan företagets olika enheter. Information, en gång rätt inmatad, ger en mängd användbara uppgifter genom olika datakombinationer.

Med AutoCAD som grund, bygger du med POINTs moduler det verktyg du behöver idag, med stora utvecklingsmöjligheter inför framtiden.

Läs mer om den intressanta tekniken Objekt- och Modellorientering som POINT använder.

Konceptet är anpassat både till den nordiska- och den internationella marknaden, genom att standarder, språk och struktur enkelt kan anpassas efter projektets krav. Uppbyggnaden av systemet möjliggör att ytterligare nationella språk enkelt kan komplettera det redan väl utbyggda systemet.

Anpassningsbarheten, helheten och bredden av applikationer inom hela byggsektorn liksom enkelheten i att utväxla information mellan byggsektorns olika parter gör konceptet unikt.

Objekt- och modellorienteringen gör det möjligt att extrahera information till en mängd tredjeparts utvecklade applikationer. Sammantaget har resultatet givit ett koncept som effektiviserar den egna hanteringen, bidrar till en avsevärt förenklad samordning och höjd nivå av kvalitetssäkring.

Tillbaka till föregående


[Startsida] [POINT koncernen] [Våra produkter] [Marknad] [Återförsäljare] [Support] [Platsannonser] [Kurser och utbildningar] [FoU projekt] [Användarföreningar] [Senaste nytt] [Indexsida] [Sök] [Kontakta oss]

Info: info@cadpoint.se
Katrinebergsgatan 21, Box 20020, S-504 20 Borås, Sverige
Tel: +46 (0)33 413300, Fax: +46 (0)33 414910 Orderfax +46 (0)33 12 33 32.

Webmaster: webmaster@cadpoint.se
Senast uppdaterad: tisdag, 22 april 1997 09:04 - Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.