När det gäller speciella arbetskläder, som man som arbetstagare behöver för att kunna utföra sitt arbete på bästa och säkraste sätt, har olika företag olika policy gällande detta, men det finns faktiskt vissa allmänna regler kring arbetskläder, samt annan speciell arbetsutrustning, som kan vara värd att känna till, för alla, oavsett var man jobbar. Nedan har vi samlat information om några av dessa regler:

Om det är så att man får arbetskläder och arbetsutrustning av arbetsgivaren, är detta inget man behöver betala skatt för. Skulle det däremot vara så att arbetsgivaren ger dig pengar, för att du sedan själv ska köpa arbetskläder och utrustning, är detta en så kallad kostnadsersättning enligt Skatteverket, och därmed skattepliktigt.

Kan man, är det därför alltid bäst att få arbetsgivaren att ge dig det du behöver för arbetet färdigt, istället för att köpa detta på egen hand.
Det finns vissa regler för vad som kan räknas som arbetskläder och utrustning enligt Skatteverket, men i regel bör man inte ha några problem med att få kläderna godkända för detta ändamål, om behovet anses vara rimligt. Detta innebär att arbetskläder kan förekomma i alla branscher, bara ett behov av dem faktiskt finns.

Man ska dock inte blanda ihop sina arbetsredskap och arbetskläder med andra förmåner man kanske har, eftersom en förmån och ett behov inte alls är samma sak ur skatterättslig synpunkt. Så se alltid till att din arbetsgivare skiljer dina arbetskläder, arbetsskor och annan utrustning du faktiskt behöver från sådant som kan räknas som en förmån, t.ex. en jobbtelefon eller liknande.
För mer information om vad som gäller ur Skatteverkets synvinkel när det gäller arbetskläder, rekommenderar vi att du helt enkelt går in på Skatteverkets hemsida. Där finns nämligen grundlig information om detta, samt även om t.ex. olika förmåner och beskattningen av dem, om detta intresserar dig.