Din Guide till enklare projektering med POINT
Har du saknat korta handfasta tips om hur du skall gå till väga för att lösa en viss problemställning med POINT? Du har kanske hört talas om att man kan göra dörrförteckningar eller prissätta och kalkylera med hjälp av POINT? Här är de! Korta konkreta guider som steg för steg tar dig igenom olika moment och visar hur du bättre kan utnyttja din investering. Till att börja med finns 5 guider. Den första för POINT Electrical och resterande för POINT Office Arkitekt/Konstruktions.

 

 • Guide 003/ Hantering av symboler och objekt för POINT Electrical och Single Line Diagram (SLD)
  Tanken med POINT Electrical och Single Line Diagram är att man ska göra egna anpassningar av symbolurvalet för att få en snabbare och effektivare hantering med åtkomst och insättning av symboler. Ladda ner guiden och läs mer om detta här!

  < Klicka här för att ladda ner guiden i PDF-format 267 KB >

 • Guide 005/ Hur man mängdar i POINT Explorer för POINT Electrical
  I POINT Explorer ges man möjligheter att hantera mängdning och annan information av de flesta apparater och objekt. Man kan mängda enstaka, flera eller alla ritningar i ett projekt.

  < Klicka här för att ladda ner guiden i PDF-format 267 KB >

 • Skapa Sektioner och Fasader (POINT Office)
  Med POINT Arkitekt/Konstruktion kan du automatiskt generera en sektions- eller fasad-vy från din modell. Om du därefter gör förändringar i modellen kan sektionen uppdateras. Dessa sektioner används sedan som ett underlag för vidarebearbetning.

  < Klicka här för att ladda ner guiden i PDF-format 218 KB >

 • Litterering (POINT Office)
  Det finns mycket bra information i en ritningen som är viktig att hålla ordning på. Ett effektivt sätt att få ordentlig koll är använda sig utav litterering. I denna guide beskriver vi och ger exempel på hur man kan använda litteramallar i POINT 5 Arkitekt och Konstruktion.

  < Klicka här för att ladda ner guiden i PDF-format 304 KB >

 • Skapa dörrförteckning med POINT Office Arkitekt/Konstruktion
  I POINT Office Arkitekt/Konstruktion kan du läsa ut information och återanvända den i andra program t ex MS Excel eller MS Word. Det innebär att du med enkla medel t ex kan skapa en dörrförteckning i MS Excel. Detta görs med hjälp av macron.

  < Klicka här för att ladda ner guiden i PDF-format 445 KB >

 • Uppslagsverk för konstruktioner (POINT Office)
  Tillsammans med POINT Arkitekt och POINT Konstruktion levereras ett uppslagsverk för konstuktioner (LexCon Bygg från Consultec). Ett alldeles utmärkt hjälpmedel för kalkyler och prissättning för arkitekter och konstruktörer. Här får du ett konkret exempel på hur du kan använda uppslagsverket.

  < Klicka här för att ladda ner guiden i PDF-format 335 KB >

 

 


 

 

  

 

 

 

  

Info: info@citydata.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS.
Tel: +46 08 598 599 00 Fax: 08-598 599 90
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2003-03-31 09:34

www.citydata.se |   www.conisio.com  |   www.mekvizion.com   |   www.byggvizion.com
Copyright © 1996-2003 CityData AB. Alla rättigheter reserverade.